dr Wojciech Puchalski

Doktor nauk przyrodniczych o bogatym dorobku akademickim (m.in. Instytut Ekologii PAN, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Koszalińska. Pracuje w zespołach międzynarodowych projektów badawczych w krajach Europy, Azji i Ameryki Południowej. Prowadzi badania dotyczące koncepcji zrównoważonego rozwoju i funkcjonowania złożonych systemów przyrodniczych w kontekście czynników ekonomicznych i społecznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, prowadzi wykłady i zajęcia laboratoryjne ze studentami na uczelniach wyższych, warsztaty szkoleniowe z pogranicza ekologii i ekonomii oraz międzynarodowe kursy. Koordynował również szkolenia amerykańskich wolontariuszy przygotowujących się do pracy w Polsce. Opiera się tu na promowaniu aktywnego uczestnictwa i współdziałania słuchaczy, wyrabianiu zdolności lateralnego myślenia i doceniania intuicji, uwzględnianiu szerokiego kontekstu omawianych zagadnień i tworzeniu sieci powiązań. Wykorzystuje doświadczenia nauki goetheańskiej, postulującej jedność i współzależność podmiotu i przedmiotu percepcji i nauczania.

Prowadzi firmę konsultacyjno-szkoleniową Pracownia Natury. Jest autorem ok. 50 publikacji naukowych.