Badania Naukowe

Zespół naukowy INSPIRED - to wysokiej klasy badacze, z których doświadczenia korzystamy w zależności od potrzeb konkretnego projektu. Posiadają oni szerokie doświadczenie uzyskane podczas realizacji projektów z dziedziny strategii, zasobów ludzkich i finansów oraz nauk przyrodniczych. Współpracujemy z osobami, które osiągnąwszy znaczący sukces zawodowy potwierdzony wysokimi stanowiskami oraz tytułami naukowymi pragną przekazywać swoja wiedzę i doświadczenie innym.

dr Wojciech Puchalski

Doktor nauk przyrodniczych o bogatym dorobku akademickim (m.in. Instytut Ekologii PAN, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Koszalińska. Pracuje w zespołach międzynarodowych projektów badawczych w krajach Europy, Azji i Ameryki Południowej. Prowadzi badania dotyczące koncepcji zrównoważonego rozwoju i funkcjonowania złożonych systemów przyrodniczych w kontekście czynników ekonomicznych i społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Czytaj dalej…

dr Ulrich Berk

Doktor nauk interdyscyplinarnych z pogranicza filozofii, matematyki i psychologii. Ukończył Uniwersytet w Norymberdze, gdzie następnie doktoryzował się w tematyce negocjacji i mediacji. Pracował także jako wykładowca na Uniwersytecie w Konstancji. Posiada wieloletnie międzykulturowe doświadczenie biznesowe, prowadząc od 1993 firmę doradczą Dr Berk Finanzdienstleistungen oraz międzynarodową – Berk Import działającą w Europie, Azji i Ameryce.

Czytaj dalej…

dr Lidia D. Czarkowska

Psycholog, Socjolog i Pedagog; Wykładowca, Trener i Coach. Absolwentka Instytutu Psychologii UJ (magisterium), Instytutu Socjologii UW (magisterium, doktorat) oraz Studium Pedagogicznego UJ (uprawnienia w zakresie alternatywnych metod nauczania). Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Dyrektor Centrum Coachingu, Kierownik studiów podyplomowych „Coaching profesjonalny” i „Coaching menedżerski”.

Czytaj dalej…