Bożena Wujec

Doktorantka studiów ekonomicznych w Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu Nauk o Zarządzaniu. Ukończyła studia magisterskie z dziedziny Filozofii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz podyplomowe studia z Psychologii Motywacji na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada międzynarodowe uprawnienia nauczycielskie i trenerskie, jest certyfikowanym coachem ICC oraz Masterem NLP.

Dotychczas prowadziła ponad 100 projektów dla wielu polskich i międzynarodowych organizacji z branży chemicznej, motoryzacyjnej, finansowej i innych. Specjalizuje się w przygotowaniu oraz prowadzeniu projektów finansowanych z funduszy europejskich. Pracuje w Europie i Indiach prowadząc międzynarodowe projekty badawcze.