dr Ulrich Berk

Doktor nauk interdyscyplinarnych z pogranicza filozofii, matematyki i psychologii. Ukończył Uniwersytet w Norymberdze, gdzie następnie doktoryzował się w tematyce negocjacji i mediacji. Pracował także jako wykładowca na Uniwersytecie w Konstancji. Posiada wieloletnie międzykulturowe doświadczenie biznesowe, prowadząc od 1993 firmę doradczą Dr Berk Finanzdienstleistungen oraz międzynarodową – Berk Import działającą w Europie, Azji i Ameryce.

Od lat 80-tych koordynuje prace badawcze z zakresu Traditional Knowledge, dotyczące ochrony środowiska naturalnego niszczonego poprzez niewłaściwą działalność człowieka i wielkie katastrofy – min. niwelowania skażenia radioaktywnego na Ukrainie, skażenia plantacji w Ameryce Południowej – Peru i lasach tropikalnych. Jest Prezydentem Fundacji Deutsche Gesellschaft fur Homa Therapie koordynującej międzynarodowe projekty badawcze prowadzone w kooperacji z rządem Indii.

Prowadzi szkolenia w Europie i Rosji oraz wykłady i prelekcje na Uniwersytetach w Indiach i Południowej Ameryce, gdzie jest również mediatorem.