Filozofia działania

Inspiracja ku doskonałości.

Filozofia działania

Współczesna cywilizacja technologiczna na nowo odkrywa wartość człowieka. Proces unifikacji produktów i usług na globalnym rynku stawia przed wieloma organizacjami wyzwanie zbudowania przewagi konkurencyjnej opartej na wartości niekopiowalnej: umyśle, wiedzy i umiejętnościach człowieka. Odpowiedzią na te potrzeby nowoczesnych globalnych organizacji są nasze usługi. Naczelną zasadą działalności INSPIRED jest dostarczanie inspirujących rozwiązań doradczo-szkoleniowych zbudowanych na indywidualne potrzeby firm.

Misja

Zgodnie ze swoją Misją INSPIRED:

Inspiruje do rozwoju pokazując skuteczne metody zmian ku doskonałości.

Siła organizacji, podobnie jak tworzących je ludzi, leży w ich nieustannym rozwoju. Pragniemy towarzyszyć firmom w ich rozwoju poprzez inspirowanie do zmian i wskazywanie najskuteczniejszych dróg na szczyty. Misja ta realizowana jest poprzez nasze usługi oraz relacje i partnerską współpracę z klientami.

Wartości

Rozwój

Rozwijanie potencjału organizacji jest możliwe poprzez uczenie i doskonalenie ludzi, którzy je tworzą. Potencjał drzemiący w ludzkim umyśle jest nieograniczony. Można go odkryć wykorzystując metody inspirujące ludzi do osobistego i zawodowego rozwoju. W rozwoju zawodowym kładziemy nacisk nie tylko na budowanie konkretnych zachowań, czy umiejętności menadżerów, ale także pożądanych postaw, wartości i osobistego zaangażowania, co bezpośrednio przekłada się na wyniki przedsiębiorstwa. Inspirując do rozwoju osobistego pomagamy ludziom osiągać coraz wyższe możliwości, rozwijać zdolności, być kreatywnym, odkrywać własne ideały oraz mieć wytrwałość w ich realizowaniu.

Zmiana

Proponowane przez nas usługi doradcze, coaching i szkolenia wspierają wprowadzanie pozytywnych zmian w organizacjach. Każda taka zmiana zmierza do wzrostu skuteczności oraz zyskowności firmy. Pomagamy wprowadzać harmonijne zmiany technologii z ludźmi i środowiskiem, służące wszystkim interesariuszom.

Sukces

Sukces organizacji może być rozumiany jako tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, osiągnięcie zamierzonego zysku, bycie liderem. Pomagamy przedsiębiorstwom zwyciężać, doskonalić i rozwijać ich ludzi oraz wprowadzać zmiany organizacyjne, które przyczynią się do ich sukcesu.