Kongres Mentoring i Coaching – “Spiritual Coaching. Poszukiwanie sensu w zmiennej rzeczywistości biznesowej”

Opublikowano: wtorek, 17, października 2013 09:10
Autor: Bożena Wujec

W dniach 16 – 18 września 2013 w Warszawie odbył się Kongres Mentoring i Coaching – ogólnopolskie forum mentoringu i coachingu biznesowego.

Kongres Mentoring i Coaching to spotkanie profesjonalistów i menedżerów zarządzających ludźmi w firmie. Celem Kongresu była prezentacja najciekawszych wdrożeń mentoringu i coachingu w polskich firmach, a także wymiana doświadczeń z tego zakresu.

Biznes globalnie odpowiedzialny

Promujemy wszelkie ekologiczne i etyczne rozwiązania służące dobru naszych dzieci oraz wszystkich mieszkańców naszej planety.  Prowadzimy wykłady i badania mające na celu rozwój świadomości w tym obszarze. Zapraszamy do współpracy!

Przeczytaj nasze artykuły

Biznes globalnie odpowiedzialny

Harmonia wewnętrzna w realizacji celów

 

Polecamy międzynarodowe Konferencje

Dwa Światy – Etyka w biznesie – Czas na zmianę paradygmatu

Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie Kierunki transformacji światowego biznesu

Przywództwo z gracją

Międzynarodowa Konferencja “Business and Spirituality”

 

Prowadzimy międzynarodowe badania

Badania Traditional Knowlegde Indie oraz Somayag