Konferencje naukowe

Kongres Coaching Coaching biznesowy – przewagą konkurencyjną firmy

4-5 października 2012, Centrum Nauki Kopernik, Knowledge Village Warszawa

Przeczytaj o Kongresie

Przeczytaj artykuł związany z tematyką Kongresu

Prezentacja z prelekcji: Bożena Wujec i Żaneta Leduchowska

The Fifth ISBEE World Congress 2012

11-14 lipca 2012, Akademia Leona Koźmińskiego

Przeczytaj o konferencji

Przeczytaj artykuł prezentowany na konferencji

Zobacz wystąpienia z Konferencji

Zobacz sprawozdanie z Konferencji

III Międzynarodowa Konferencja Cochingu ALK Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu

Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2012

Prezentacja z prelekcji

Przeczytaj o Konferencji

V Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Międzykulturowe

18-21 listopada 2011 – Clark University

Zapraszam do zapoznania się z relacją z Konferencji

Prezentacja z prelekcji: Bożena Wujec i Żaneta Leduchowska

Konferencja Resilience in Coaching

14 lipca 2011, University of East London

Zobacz informacje o Konferencji

II Międzynarodowa Konferencja Cochingu ALK Coaching jako katalizator rozwoju organizacji

Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2011

Przeczytaj artykuł wydrukowany w publikacji konferencyjnej

Przeczytaj artykuł prezentowany na konferencji

Przeczytaj o Konferencji

VIII Konferencja Raport o zarządzaniu. Lekcje z kryzysu

24-25 listopada 2010, Akademia Leona Koźmińskiego

Przeczytaj artykuł prezentowany na konferencji

The World Forum for Ethics and Business

Bruksela, Parlament Europejski, 18-19 listopada 2010.

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką konferencji

XII Kongres Kadry Siła różnorodności. Ludzie, metody, trendy

Warszawa, 8-10 listopada 2010

Przeczytaj artykuł prezentowany na konferencji

I Międzynarodowa Konferencja Cochingu ALK Coaching jako metoda odkrywania i rozwoju ludzkiego potencjału

Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2010

Przeczytaj artykuł prezentowany na konferencji

Przeczytaj o Konferencji

Międzynarodowa Konferencja Kobiet The Light of Leadership – Integrating Global Perspectives

Bangalore, Indie 2009

Przeczytaj korespondencję z konferencji

Międzynarodowa Konferencja Business and Spirituality

Bruksela, Parlament Europejski 2006

Przeczytaj artykuł o konferencji