Efekty Coachingu – przegląd badań

Efekty Coachingu – przegląd badań

Bożena Wujec, Kadry w Polsce 2007, Nowoczesna Firma, Instytut Zarządzania, Warszawa 2007 Fenomen coachingu z jednej strony polega na jego nowatorskim podejściu: coaching ukierunkowany jest na osiągnięcie konkretnego celu, a ten w biznesie przekłada się na pieniądz....
Międzynarodowa Konferencja “Business and Spirituality”

Międzynarodowa Konferencja “Business and Spirituality”

Bożena Wujec,  Parlament Europejski, Bruksela 2006    Czym jest duchowość? Duchowość to subiektywne doświadczenie bycia częścią „większego systemu”, które sięga ponad poczucie własnej odrębności, na rodzinę, społeczność i system globalny (s, R., DeLozier, J., 2000)....
Coaching jako instytucja

Coaching jako instytucja

Bożena Wujec (2006)  I. Definicje 1. Podstawowe pojęcia i definicje związane z coachingiem Coaching Coaching to proces pomagania drugiej osobie, mający na celu dotarcie do jej szczytowych możliwości. Polega on na rozwijaniu silnych stron tej osoby, pomoc w pokonywaniu...