Zespoły wirtualne

Zespoły wirtualne

Wspieramy naszych globalnych klientów w zarządzaniu wielokulturowymi zespołami wirtualnymi. Oferujemy pełny zakres usług od pomocy w zbudowaniu takiego zespołu poprzez szkolenia i coachingi aż po doradztwo technologiczne. Poznaj zrealizowane przez nas projekty:...
Coaching

Coaching

Coaching jest procesem rozwoju i doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać sam zainteresowany menadżer. Proces ten odbywa się poprzez ocenę obecnej sytuacji, określenie celu, zadania ukierunkowane na realizację zamierzeń oraz informacje zwrotne....
Kompleksowe projekty szkoleniowe

Kompleksowe projekty szkoleniowe

Oferujemy kompleksowe usługi przygotowania, przeprowadzenia oraz ewaluacji projektów rozwojowych dla pracowników wszystkich szczebli organizacji. Projekty rozwoju pracowników rozpoczynamy od diagnozy potrzeb szkoleniowych, na podstawie której opracowujemy i...

Metodologia projektów

Projekty przygotowujemy i realizujemy zgodnie z następującymi etapami: Diagnoza potrzeb Przygotowanie projektu Monitoring i Ewaluacja projektu Diagnoza potrzeb Diagnoza potrzeb zgodnie z metodologią Europejskiego Modelu Kompleksowego Zarządzania Jakością (EFQM) jest...

Zrealizowane projekty

Infosys – Coaching zespołów wirtualnych Exatel SA – Indywidualne wsparcie dla osób 45+  Zqeez.pl – współautorstwo zawartości merytorycznej Akademia Interferie – realizacja szkoleń miękkich oraz coachingów w projekcie prowadzonym przez...