Akademia sprzedaży samochodów

Idea projektu

Od kilku lat obserwowaliśmy załamanie rynku nowych samochodów. Wprowadzenie zmian w przepisach, zwłaszcza ograniczenia w odpisywani podatku VAT, było jedną z przyczyn spadku sprzedaży nowych aut. Kolejną okazała się tzw. harmonizacja cen – proces zmierzający do wyrównania cen na rynkach zjednoczonej Europy, która zaowocowała w Polsce ich podniesieniem. Istotną przyczyną kryzysu okazał się także praktycznie niekontrolowany import samochodów używanych. Od 2005 r. możliwa była też konkurencja na terenie Polski ze strony sprzedawców samochodów nowych z Niemiec i innych państw członkowskich UE.w3Według badań przeprowadzonych przez Polską Izbę Motoryzacji oraz instytuty badające sprzedaż samochodów w Europie największą z bolączek w sprzedaży samochodów były niedostateczne umiejętności osób, które są odpowiedzialne za bezpośrednie kontakty z klientem w punktach dealerskich.

Odpowiedzią na te problemy stał się projekt „Akademii Sprzedaży Samochodów”. Uznaliśmy, że podnoszenie poziomu kwalifikacji i umiejętności kadry przedsiębiorstw jest najkorzystniejszą formą inwestycji umożliwiającą rozwój firmy. Wyedukowanie grupy przedsiębiorców przyczynia się do lepszego dostosowania tej branży do nowych warunków i powinno pomóc nie tylko w utrzymaniu istniejących miejsc pracy, ale i powstaniu nowych. „Akademia Sprzedaży Samochodów” jest możliwością nabycia i doskonalenia wiedzy w zakresie sprzedaży i zarządzania, kształtowania postawy odpowiedzialności za wykonywaną usługę, bycia liderem dla podwładnych, stałego rozwoju i efektywności zawodowej.

ulotka_szkolenia

ulotka_szkolenia1

Szkolenia

W ramach projektu odbyły się 4 edycje szkoleń:

I edycja – luty 2006 – maj 2006

II edycja – kwiecień 2006 – wrzesień 2006

III edycja – wrzesień 2006 – listopad 2006

IV edycja – styczeń 2007 – kwiecień 2007

Uczestnikami projektu byli pracownicy małych lub średnich firm (do 250 zatrudnionych osób) dealerskich, mających siedzibę na terenie Polski. W ramach projektu, każda biorąca w nim udział firma mogła przeszkolić 5-osobowy zespół odpowiadający za sprzedaż w firmie dealerskiej (tzn. 1 osobę zarządzającą sprzedażą, 3 sprzedawców aut i 1 sprzedawcę usług serwisowych.)

Program szkoleń dla kadry zarządzającej sprzedażą, sprzedawców samochodów oraz sprzedawców usług serwisowych był odmienny.

Kadra zarządzająca sprzedażą

Kadra zarządzająca podnosiła swoje kompetencje na trzech dwudniowych szkoleniach. Program tych szkoleń był przeznaczony dla osób zarządzających sprzedażą, dla właścicieli firm i kierowników działów sprzedaży.

 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie przez coaching
 • Promocja i reklama w sprzedaży samochodów
 • Sprzedawcy samochodów

Cztery kolejne szkolenia przeznaczone były dla pracowników działu sprzedaży i serwisu. Program szkolenia „Techniki sprzedaży” miał na celu rozwój podstawowych umiejętności sprzedażowych i był przeznaczony dla osób rozpoczynających pracę w zawodzie oraz tych, którzy nie byli szkoleni. Obsługa klienta i negocjacje przeznaczone były dla sprzedawców usług serwisu z kilkuletnim stażem.

 • Techniki sprzedaży
 • Obsługa klienta
 • Negocjacje

Sprzedawcy usług serwisowychCERTYFIKAT

 • Obsługa klienta dla sprzedawców usług serwisowych

W ramach Projektu uczestnicy otrzymali:

 • Wykwalifikowanego instruktora do przeprowadzenia szkolenia
 • Profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe
 • Materiały do pracy (notesy, długopisy)
 • Pomieszczenie niezbędne do przeprowadzenia szkolenia
 • Nocleg w hotelu (1 nocleg w każdym 2-dniowym module szkoleniowym)
 • Pełne wyżywienie podczas szkolenia
 • Certyfikat oraz zaświadczenie dla każdego uczestnika Szkolenia
 • Transport busem z centrum Warszawy do miejsca szkolenia i z powrotem

Rezultaty projektu

Udział w szkoleniach “Akademii sprzedaży samochodów” zapewnił:

 • Całościowe, nowatorskie spojrzenie na proces sprzedaży w stacji dealerskiej i serwisowej
 • Wzrost poziomu zarządzania i organizacji
 • Wzrost skuteczności procesu sprzedaży w polskich stacjach dealerskich

w2

Będziemy kontynuować!

Projektodawca:

Projekt był realizowany z Polską Izbą Motoryzacji oraz PIM Consulting Sp. z o.o. Inspired odpowiadała za merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń.
Okres realizacji projektu: 01.01.2006 – 31.05.2007.

Beneficjenci Ostateczni:

Projekt miał charakter otwarty i był realizowany dla 60 firm z branży motoryzacyjnej, dla ponad 150 osób.  Uczestnikami projektu były małe i średnie firmy (do 250 zatrudnionych osób) dealerskie mające siedzibę na terenie Polski.

Sposób finansowania projektu:

Projekt finansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 2.3, Schemat a – Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr.

Wartość projektu: 1 072 257,94 zł.

Udział w szkoleniach był w 80% finansowany z funduszy UE. Pozostałe 20%  firma pokrywała przedstawiając organizatorom szkolenia dokumentację wynagrodzenia pracownika (listy płac, rozliczenie godzin udziału w szkoleniu dla poszczególnych pracowników, wyciągi bankowe lub KW, ZUS DRA).
W przypadku jeśli dzienny koszt pracodawcy przypadający na szkolonego pracownika był mniejszy od kwoty 101,79 PLN, różnicę firma pokrywała przelewem na konto organizatora.

Geneza i definicje coachingu

Bożena Wujec, Coaching Review 1/2012 

Abstrakt: Artykuł przedstawia konceptualizacją coachingu, to jest, opisuje proces ustalania znaczenia terminu coaching. W tym celu, na początku zostanie opisana etymologia i semantyka coachingu oraz jego geneza. Następnie autorka dokonuje krytycznego przeglądu definicji coachingu w trzech różnych ujęciach: historycznym, alternatywnym i klasycznym. Kolejno, zostaną omówione relacje coachingu do innych form interwencji oraz jego taksonomia. Na zakończenie, zostanie przedstawiona autorka definicja coachingu w kontekście organizacyjnym.

Read More

VI Seminarium Centrum Coachingu ALK “Coaching międzykulturowy”

Opublikowano: wtorek, 17, czerwiec 2013 08:10
Autor: Agnieszka Baranowska

Seminarium “OBSZARY ZASTOSOWAŃ – COACHING MIĘDZYKULTUROWY” było już ostatnim, w tym roku akademickim, spotkaniem z cyklu “PRAKTYCY-PRAKTYKOM” zorganizowanym przez Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego. Seminarium odbyło się 4 czerwca 2013 roku w Warszawie a jego tematem przewodnim były zagadnienia związane z coachingiem międzykulturowym.

Read More

Osiąganie wewnętrznej harmoni

Opublikowano: niedziela, 09, czerwiec 2013 21:21
Autor: Bożena Wujec

Niezwykle istotnym aspektem osiągania celów jest nauczenie się jak radzić sobie z obszarami, które są poza naszą świadomą kontrolą. Są to wydarzenia, których nie planowaliśmy, sytuacje które zaburzają wcześniej ustalony plan działań i stanowią dla nas pewne wyzwanie. Takie wydarzenia, choć przysparzają wielu emocji, uczą nas refleksji i głębszego poznania, że nic nie wydarza się przypadkowo a życie samo w sobie jest procesem uczenia się i doskonalenia.

Read More

V Seminarium Centrum Coachingu ALK “Psychologia pozytywna w coachingu”

Opublikowano: wtorek, 14, maj 2013 08:10
Autor: Agnieszka Baranowska

„Istnieje tylko jedna osoba, która kiedykolwiek może uczynić Cię szczęśliwym i tą osobą jesteś Ty.”
David Burns

Seminarium “PSYCHOLOGIA POZYTYWNA W COACHINGU” to kolejne już spotkanie zcyklu “PRAKTYCY-PRAKTYKOM” organizowanych przez Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego, które odbyło się 23 kwietnia 2013 roku w Warszawie. Celem tego spotkania było podzielenie się wiedzą i najnowszymi badaniami z zakresu psychologii pozytywnej i jej zastosowaniu w coachingu.

Read More

Podróż bohatera

Owoce Biznesu, Wywiad z Bożeną Wujec

Jak odnieść sukces?

– Pierwsza rzecz – to wybrać dziedzinę, którą się kocha. Potem należy ją dobrze poznać od wielu stron. Wtedy można znaleźć własną niszę a realizacja, sprzedaż tego będzie naturalna, łatwa – tak przedstawia swoją receptę na sukces Bożena Wujec właścicielka firmy doradczo-szkoleniowej Inspired.

Read More

Trudności i przeszkody w realizacji celów

Opublikowano: czwartek, 2, maj 2013 21:31
Autor: Bożena Wujec

Niekiedy zdarza się, że pomimo ustalonej misji życiowej i dobrze przygotowanego planu, nie udaje się zrealizowanie celu do końca. Wiele osób ma co najmniej kilka niedokończonych spraw. Być może zaplanowałeś sobie nauczenie się języka obcego do poziomu C, ale dociągnąłeś kurs tylko do względnej płynności w mówieniu. Być może wciąż marzysz o rozmiarze 38, trochę nawet schudłaś i ćwiczyłaś, lecz dobro jedzonko jest silniejsze…

Read More

IV Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu

Opublikowano: czwartek, 25, kwiecień 2013 10:02
Autor: Agnieszka Baranowska

“Przywódca to ten, który zna drogę, podąża nią i pokazuje ją innym.”
(“A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.”)
John C. Maxwell

W tym roku tematem przewodnim IV Międzynarodowej Naukowej Konferencji Coachingu był “LEADERSHIP COACHING JAKO ODPOWIEDŹ NA WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA”. To międzynarodowe spotkanie odbyło się w dniach 24-26 lutego 2013 roku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Głównymi obszarami poruszanymi na konferencji były metody rozwoju potencjału liderów, uwarunkowania przywództwa w organizacjach oraz najistotniejsze wyzwania współczesnego świata związane z kształtowaniem nowych przywódców.

Read More

Jak określić cele

Opublikowano: czwartek, 10, styczeń 2013 18:09
Autor: Bożena Wujec

Kluczową kwestią w realizacji celów jest zrozumienie, że proces ich osiągania nie jest przypadkowy, lecz opiera się na określonej metodologii. Metodologia ta opisuje zasady formułowania celu, jego warunki i kryteria. Jest wiele metod określania celu, które pomagają doprecyzować logicznie i językowo zamiar tak, aby stał się on poprawnie sformułowanym celem. Najbardziej znaną metodą jest SMART, teoria celów Lock’a oraz zasady poprawnie opisanego celu NLP.

Read More

II Seminarium Centrum Coachingu ALK Coaching “Zdrowie i Dobrostan”

Opublikowano: niedziela, 30, grudzień 2012 17:43
Autor: Agnieszka Baranowska

„Medycyna jest bezsilna, jeśli człowiek chce żyć”

19 listopada 2012 roku w Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyło się drugie z cyklu sześciu Seminariów „Praktycy –Praktykom” poświeconych coachingowi. Te jednodniowe warsztatowe spotkania są okazją do wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i wnioskami z praktycznych zastosowań coachingu w różnych specjalistycznych obszarach. To seminarium miało ukazać wielość zastosowań coachingu w tak ważnej dla nas dziedzinie życia jaką jest zdrowie i dobrostan.

Read More