Realizacja marzeń a przeznaczenie

Opublikowano: czwartek, 27, grudzień 2012 07:49
Autor: Bożena Wujec

Czy realizacja życiowych marzeń jest możliwa? W zależności od kultury, w której się wychowałeś, Twojego światopoglądu a także generacji do której należysz, może być Ci bliska któraś z poniższych koncepcji.

Niektórzy ludzie uważają, że mają całkowitą KONTROLĘ nad swoim życiem. Jest to podejście proaktywne. Polega ono na przekonaniu, że posiadasz całkowitą kontrolę nad własnym życiem. Zakłada ono, że ludzie są twórcami własnego przeznaczenia, są odpowiedzialni za własną przyszłość.

Read More

I Seminarium Centrum Coachingu ALK “Narzędzia w coachingu”

Opublikowano: czwartek, 20, grudzień 2012 17:26
Autor: Agnieszka Baranowska

Prawdziwy akt odkrycia nie polega na odnajdywaniu nowych lądów, lecz na patrzeniu na stare w nowy sposób.
Marcel Proust

9 października 2012 roku w Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyło się pierwsze z cyklu sześciu Seminariów „Praktycy –Praktykom” poświeconych coachingowi. Te jednodniowe warsztatowe spotkania mają być okazją do wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i wnioskami z praktycznych zastosowań coachingu w różnych specjalistycznych obszarach.

Read More

Twoje życiowe osiągnięcia

Opublikowano: wtorek, 18, grudnia 2012 15:20
Autor: Bożena Wujec

Zastanów się przez chwilę na Twoimi dotychczasowym sukcesami. Co już osiągnąłeś w swoim życiu, z czego jesteś dumny?

Wypisz na kartce 5 Twoich wielkich osiągnięć.

Analizując swoje sukcesy, skoncentruj się także na wewnętrznych doznaniach. Zastanów się nad nawykami które zmieniłeś (systematycznie ćwiczysz jogę, biegasz), nałogami które pokonałeś (zmieniłeś nawyki żywieniowe, jesz owoce), umiejętnościami które zdobyłeś (płynnie posługujesz się angielskim). Nie koncentruj się jedynie na kwestiach materialnych, popatrz głębiej.

Read More

III Seminarium Centrum Coachingu ALK “Czynniki sukcesu w organizacjach”

Opublikowano: wtorek, 18, grudzień 2013 08:10
Autor: Agnieszka Baranowska

„Nigdy nie wątp w to, że ludzie którymi kierujesz mogą osiągnąć cokolwiek sobie wymarzą.”

Seminarium “CZYNNIKI SUKCESU COACHINGU W ORGANIZACJACH” to trzecie już spotkanie z cyklu “PRAKTYCY-PRAKTYKOM” organizowanych przez Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego, które odbyło się 11 grudnia 2012r w Warszawie. To spotkanie było okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem na temat wdrożenia kultury coachingowej i przywództwa coachingowego w organizacjach, oraz poznania narzędzi zastosowanych podczas całego procesu. Gośćmi specjalnymi były Joanna Sosnowska z Banku Zachodniego WBK i Joanna Antkiewicz Lider Praktyki Coachingu CEE w PwC.

Read More

Kongres Coaching – “Skuteczne podnoszenie kompetencji w zespołach pracujących na odległość”

Opublikowano: piątek, 19, październik 2012 18:34
Autor: Bożena Wujec

W dniach 4-5 października w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się pierwsza edycja Kongresu COACHING pod hasłem Coaching biznesowy przewagą konkurencyjną firmy. 

Kongres Coaching jest spotkaniem profesjonalistów i menedżerów zarządzających ludźmi w firmie. Celem Kongresu jest prezentacja najciekawszych wdrożeń coachingu w polskich organizacjach, a także wymiana doświadczeń z tego zakresu. Spotkanie praktyków zarządzania oraz coachów było szansą na znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób profesjonalny coaching może być pomocny dla organizacji i dlaczego warto inwestować w jego wdrożenie.

Read More

Harmonia wewnętrzna w realizacji celów

Bożena Wujec, Rozdział zamieszczony w książce pod red. Michała Kułakowskiego “Harmonia w życiu prywatnym i w biznesie”

Abstrakt: W tym artykule przedstawiam koncepcję harmonijnego osiągania celów poprzez zrównoważenie dychotomii dwóch działających w nas sił – siły aktywnej i pasywnej, działania i wyczekiwania. Dynamika ta, jeśli jest zharmonizowana, pozwala nam z jednej strony realizować swoje życiowe marzenia, a z drugiej – robić to bez zbędnego wysiłku, we właściwym miejscu i czasie, dając głęboką życiową satysfakcję i spełnienie.Read More

The Fifth International Society of Business Economics and Ethics World Congress

Opublikowano: środa, 25, lipiec 2012 18:40
Autor: Bożena Wujec

The Fifth ISBEE World Congress 2012 at Kozminski University, Warsaw, Poland
TRADITION AND NEW HORIZONS: TOWARDS THE VIRTUE OF RESPONSIBILITY
11-14 July 2012

The Fifth ISBEE World Congress 2012, hosted by Kozminski University have provided a forum for business and academics to grapple with some of the most pressing problems facing businesses all over the world and the new horizons coming from business ethics research to fill a wide range of expectations concerning ethics in business and the economy.

Read More

Infosys – Coaching wielokulturowych zespołów wirtualnych. Studia przypadków.

Żaneta Leduchowska, Bożena Wujec, Rozdział w książce pod red. Lidii D. Czarkowskiej  “Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu”

Coaching wielokulturowych zespołów wirtualnych jest nowym trendem w rozwoju pracy zespołowej.Zawiera w sobie aspekty związane nie tylko z funkcjonowaniem indywidualnych osób i grup, lecz także zespołów międzynarodowych w wyjątkowym środowisku pracy na odległość.Read More

III Międzynarodowa Konferencja Cochingu „Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu.”

Opublikowano: poniedziałek, 12, marzec 2012 12:42
Autor: Bożena Wujec

W dniach 5-7 lutego 2012 roku, w  Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Coachingu „Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu.”

W ramach Konferencji przeprowadziłam warsztat “Spiritual Coaching – nowy, duchowy paradygmat coachingu”, na którym, wraz z uczestnikami, zastanawialiśmy się nad tym, jaki jest głęboki sens podejmowania działań biznesowych z myślą o długofalowych sukcesach organizacji i zyskach wszystkich interesariuszy. Poszukiwaliśmy także odpowiedzi na pytanie czym polega duchowy paradygmat coachingu. Uczestnicy mieli szanse poznać praktyczne ćwiczenia i techniki Spiritual Coachingu, takie jak praca z głębokim celem, pokonywanie wewnętrznych ograniczeń, odnajdywanie sensu życia i inne.

Read More

Pomiar efektywności projektów rozwoju kadr w przedsiębiorstwach. Perspektywa finansowa. Kiedy wydatki na coaching i szkolenia są kosztem a kiedy inwestycją?

Arkadiusz Stajszczak, Bożena Wujec, Coaching Review 1/2011 (3)

Słowa klucze: efektywność szkoleń, ROI w szkoleniach, wartość coachingu

Rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie należy do ważnych tematów, zarówno dla badaczy jak i dla praktyków biznesu. W ostatnich latach obszar ten zyskał jeszcze na znaczeniu dzięki powiązaniu go z tematyką konkurencyjności przedsiębiorstw.Read More