Promujmy wszelkie ekologiczne i etyczne rozwiązania służące dobru naszych dzieci oraz wszystkich mieszkańców naszej planety. Prowadzimy wykłady i badania mające na celu rozwój świadomości w tym obszarze.

Relacje międzykulturowe