Kongres Mentoring i Coaching – “Spiritual Coaching. Poszukiwanie sensu w zmiennej rzeczywistości biznesowej”

Opublikowano: wtorek, 17, października 2013 09:10
Autor: Bożena Wujec

W dniach 16 – 18 września 2013 w Warszawie odbył się Kongres Mentoring i Coaching – ogólnopolskie forum mentoringu i coachingu biznesowego.

Kongres Mentoring i Coaching to spotkanie profesjonalistów i menedżerów zarządzających ludźmi w firmie. Celem Kongresu była prezentacja najciekawszych wdrożeń mentoringu i coachingu w polskich firmach, a także wymiana doświadczeń z tego zakresu.