Ethics in coaching

Ethics in coaching

Lidia D. Czarkowska, Bożena Wujec, Warszawa, Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, lipiec 2012 Summary: The article describes the significance of coaching in management sciences in connection with current ethical issues. Initially, the...
Geneza i definicje coachingu

Geneza i definicje coachingu

Bożena Wujec, Coaching Review 1/2012  Abstrakt: Artykuł przedstawia konceptualizacją coachingu, to jest, opisuje proces ustalania znaczenia terminu coaching. W tym celu, na początku zostanie opisana etymologia i semantyka coachingu oraz jego geneza. Następnie autorka...
Harmonia wewnętrzna w realizacji celów

Harmonia wewnętrzna w realizacji celów

Bożena Wujec, Rozdział zamieszczony w książce pod red. Michała Kułakowskiego “Harmonia w życiu prywatnym i w biznesie” Abstrakt: W tym artykule przedstawiam koncepcję harmonijnego osiągania celów poprzez zrównoważenie dychotomii dwóch działających w nas...