Wykorzystanie neuronauki w coachingu

Wykorzystanie neuronauki w coachingu

Marta Czerwiec, Bożena Wujec,  COACHING REVIEW 1/2017 (9) s. 24–41, ISSN: 2081-7029DOI: 10.7206/cr.2081-7029.46  Toward Neuroscience in CoachingAbstract This article presents the results of the preliminary study conducted by the authors in the field of neuroscience...
Zespoły wielokulturowe – wyzwanie współczesności

Zespoły wielokulturowe – wyzwanie współczesności

Bożena Wujec, Personel i Zarządzanie 9/2018 Polska – (historycznie) krajem wielu kultur Polskie społeczeństwo jest dziś homogeniczne kulturowo, z dominacją jednej rasy, jednego języka i jednej religii. Łączy nas jedna historia. Jednak w przeszłości istniały tu wpływy...
Ethics in coaching

Ethics in coaching

Lidia D. Czarkowska, Bożena Wujec, Warszawa, Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, lipiec 2012 Summary: The article describes the significance of coaching in management sciences in connection with current ethical issues. Initially, the...
Geneza i definicje coachingu

Geneza i definicje coachingu

Bożena Wujec, Coaching Review 1/2012  Abstrakt: Artykuł przedstawia konceptualizacją coachingu, to jest, opisuje proces ustalania znaczenia terminu coaching. W tym celu, na początku zostanie opisana etymologia i semantyka coachingu oraz jego geneza. Następnie autorka...
Harmonia wewnętrzna w realizacji celów

Harmonia wewnętrzna w realizacji celów

Bożena Wujec, Rozdział zamieszczony w książce pod red. Michała Kułakowskiego “Harmonia w życiu prywatnym i w biznesie” Abstrakt: W tym artykule przedstawiam koncepcję harmonijnego osiągania celów poprzez zrównoważenie dychotomii dwóch działających w nas...