Coaching relacji międzykulturowych

Coaching relacji międzykulturowych

Bożena Wujec, Rozdział w książce pod red. Lidii D. Czarkowskiej “Coaching as a metod of developing human potential”, WAiP, 2010 Referat wygłoszony na I Międzynarodowej Konferencji Coachingu Akademia Leona Koźmińskiego. Głównym celem tego artykułu jest...
ROI z inwestycji w coaching

ROI z inwestycji w coaching

Arkadiusz Stajszczak, Bożena Wujec (2008) Czym jest ROI? Z punktu widzenia finansowego inwestycja jest natychmiastowym zaangażowaniem pieniędzy w celu osiągnięcia wpływów finansowych lub ograniczenia kosztów w przyszłości. W rachunkowości inwestycja jest wydatkiem...
Przywództwo z gracją

Przywództwo z gracją

Bożena Wujec, Personel i Zarządzanie, kwiecień 2009 Artykuł z Międzynarodowej Konferencji Kobiet “The Light of Leadership – Integrating Global Perspectives” Pozycja kobiety we współczesnym świecie Z badań Banku Światowego wynika, że w ciągu...
Efekty Coachingu – przegląd badań

Efekty Coachingu – przegląd badań

Bożena Wujec, Kadry w Polsce 2007, Nowoczesna Firma, Instytut Zarządzania, Warszawa 2007 Fenomen coachingu z jednej strony polega na jego nowatorskim podejściu: coaching ukierunkowany jest na osiągnięcie konkretnego celu, a ten w biznesie przekłada się na pieniądz....
Międzynarodowa Konferencja “Business and Spirituality”

Międzynarodowa Konferencja “Business and Spirituality”

Bożena Wujec,  Parlament Europejski, Bruksela 2006    Czym jest duchowość? Duchowość to subiektywne doświadczenie bycia częścią „większego systemu”, które sięga ponad poczucie własnej odrębności, na rodzinę, społeczność i system globalny (s, R., DeLozier, J., 2000)....