Coaching jako instytucja

Coaching jako instytucja

Bożena Wujec (2006)  I. Definicje 1. Podstawowe pojęcia i definicje związane z coachingiem Coaching Coaching to proces pomagania drugiej osobie, mający na celu dotarcie do jej szczytowych możliwości. Polega on na rozwijaniu silnych stron tej osoby, pomoc w pokonywaniu...