Wykorzystanie neuronauki w coachingu

Wykorzystanie neuronauki w coachingu

Marta Czerwiec, Bożena Wujec,  COACHING REVIEW 1/2017 (9) s. 24–41, ISSN: 2081-7029DOI: 10.7206/cr.2081-7029.46  Toward Neuroscience in CoachingAbstract This article presents the results of the preliminary study conducted by the authors in the field of neuroscience...
Zespoły wielokulturowe – wyzwanie współczesności

Zespoły wielokulturowe – wyzwanie współczesności

Bożena Wujec, Personel i Zarządzanie 9/2018 Polska – (historycznie) krajem wielu kultur Polskie społeczeństwo jest dziś homogeniczne kulturowo, z dominacją jednej rasy, jednego języka i jednej religii. Łączy nas jedna historia. Jednak w przeszłości istniały tu wpływy...
Wpływ kultury Indii i Chin na tempo rozwoju gospodarczego

Wpływ kultury Indii i Chin na tempo rozwoju gospodarczego

Bożena Wujec, Arkadiusz Stajszczak, I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców “Współczesna gospodarka – wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju” AE w Katowicach, Katowice październik 2010 Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie...