ROI z inwestycji w coaching

ROI z inwestycji w coaching

Arkadiusz Stajszczak, Bożena Wujec (2008) Czym jest ROI? Z punktu widzenia finansowego inwestycja jest natychmiastowym zaangażowaniem pieniędzy w celu osiągnięcia wpływów finansowych lub ograniczenia kosztów w przyszłości. W rachunkowości inwestycja jest wydatkiem...
Efekty Coachingu – przegląd badań

Efekty Coachingu – przegląd badań

Bożena Wujec, Kadry w Polsce 2007, Nowoczesna Firma, Instytut Zarządzania, Warszawa 2007 Fenomen coachingu z jednej strony polega na jego nowatorskim podejściu: coaching ukierunkowany jest na osiągnięcie konkretnego celu, a ten w biznesie przekłada się na pieniądz....