Naszym klientom proponujemy szeroki wachlarz usług doradczych dla centrów usług wspólnych, również” start up-ów” obejmujący m.in:
  • model zarządzania zcentralizowaną jednostką
  • ustawienie wskaźników do mierzenia procesów, ich efektywności i jakości,
  • system raportowania wyników,
  • zrównoważoną kartę dokonań ( Business Balance Scorecard)
  • standaryzacja,harmonizacja i optymalizacja  procesów biznesowych głównie w obszarze usług finansowych 
  • program mentoringowy dla dyrektorów centrów usług wspólnych.