dr Lidia D. Czarkowska

Psycholog, Socjolog i Pedagog; Wykładowca, Trener i Coach. Absolwentka Instytutu Psychologii UJ (magisterium), Instytutu Socjologii UW (magisterium, doktorat) oraz Studium Pedagogicznego UJ (uprawnienia w zakresie alternatywnych metod nauczania).

Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Dyrektor Centrum Coachingu, Kierownik studiów podyplomowych „Coaching profesjonalny” i „Coaching menedżerski”.

Prowadzi zajęcia na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych, w tym MBA z przedmiotów: Psychologia Zachowań Organizacyjnych, Socjologia Organizacji, Komunikacja Interpersonalna i Organizacyjna, Psychologiczne Podstawy Uczenia się i Rozwoju oraz Antropologia Społeczna, Mikrostruktury Społeczne, Metodologia Nauk Społecznych i Techniki Badań Społecznych.

Posiada szeroką, popartą długoletnim doświadczeniem wiedzę z zakresu socjologii organizacji i psychologii zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka. Pracuje jako coach i trener zarówno z menedżerami jak i z całymi zespołami.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół antropologii współczesności, jakościowych badań kultur organizacyjnych oraz aksjologii i procesów zmiany kulturowej. Jej pasją jest coaching.

Wraz z mężem prowadzi firmę LDC Consulting Dariusz Czarkowski.

firmaldc