Współczesna cywilizacja technologiczna na nowo odkrywa wartość człowieka. Proces unifikacji produktów i usług na globalnym rynku stawia przed wieloma organizacjami wyzwanie zbudowania przewagi konkurencyjnej opartej na wartości niekopiowalnej: umyśle, wiedzy i umiejętnościach człowieka. Odpowiedzią na te potrzeby nowoczesnych globalnych organizacji są nasze usługi. Naczelną zasadą działalności INSPIRED jest dostarczanie inspirujących rozwiązań doradczo-szkoleniowych zbudowanych na indywidualne potrzeby firm.

Nasza Misja

Zgodnie ze swoją Misją INSPIRED:

Inspiruje do rozwoju pokazując skuteczne metody zmian ku doskonałości.

Siła organizacji, podobnie jak tworzących je ludzi, leży w ich nieustannym rozwoju. Pragniemy towarzyszyć firmom w ich rozwoju poprzez inspirowanie do zmian i wskazywanie najskuteczniejszych dróg na szczyty. Misja ta realizowana jest poprzez nasze usługi oraz relacje i partnerską współpracę z klientami.

CO NAS WYRÓŻNIA

Tworzymy innowacyjne narzędzia edukacyjne.

Korzystając z najnowszych osiągnięć neuro-nauki tworzymy autorskie narzędzia wspierające  edukację i rozwój osobisty.

Działamy prospołecznie.

Angażujemy się w wartościowe inicjatywy non-profit.

Pokazujemy, jak osiągnąć sukces.

Pokazujemy, jak uwolnić się od codziennego pędu i jak zacząć żyć pełnią życia.

Nasze WARTOŚCI

Rozwój

Rozwijanie potencjału organizacji jest możliwe poprzez uczenie i doskonalenie ludzi, którzy je tworzą. Potencjał drzemiący w ludzkim umyśle jest nieograniczony. Można go odkryć wykorzystując metody inspirujące ludzi do osobistego i zawodowego rozwoju.

Zmiana

Proponowane przez nas usługi doradcze, coaching i szkolenia wspierają wprowadzanie pozytywnych zmian w organizacjach. Każda taka zmiana zmierza do wzrostu skuteczności oraz zyskowności firmy. Pomagamy wprowadzać harmonijne zmiany technologii z ludźmi i środowiskiem, służące wszystkim interesariuszom.

Sukces

Sukces organizacji może być rozumiany jako tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, osiągnięcie zamierzonego zysku, bycie liderem. Pomagamy przedsiębiorstwom zwyciężać, doskonalić i rozwijać ich ludzi oraz wprowadzać zmiany organizacyjne, które przyczynią się do ich sukcesu.

Organizacja

INSPIRED działa jako grupa ekspercka powstała w 2002 roku w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku w zakresie wspomagania rozwoju polskich przedsiębiorstw. Od 2004 roku  jest obecna na rynku Unii Europejskiej, w Azji oraz na Ukrainie.

Źródłem naszych sukcesów jest wiedza i doświadczenie ekspertów, konsultantów i trenerów, którzy będąc praktykami w swoich dziedzinach delegowani są do realizacji określonych projektów. Współpracujemy także z kadrą naukową szkół wyższych.

INSPIRED jest dynamicznie rozwijającą się, nowoczesną firmą doradczą. Ma prawną formę jednoosobowej działalności gospodarczej. Działalność koordynowana jest przez biuro organizacyjne, którego elastyczna formuła pozwala na minimalizację kosztów projektu na korzyść jakości i rozwoju oferowanych usług.Siedziba firmy mieści się w Warszawie, regionalnie współpracujemy z liczną grupą konsultantów, którzy realizują przygotowane przez naszą firmę projekty na całym świecie.

NIP: 716 225 92 52
Regon: 015228007

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

Firma INSPIRED została wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej w dniu 15.09.2002 pod numerem ewidencyjnym 296309.