Szkolenia grupowe:Decydując się na szkolenie grupowe poza miejscem pracy, proponujemy jedną z czterech form szkolenia. Pierwsze dwie wspierają doskonalenie umiejętności, dwie kolejne poszerzanie wiedzy:Kursy szkoleniowe
Organizujemy je w obrębie jednej firmy tzw. szkolenia zamknięte. Czas trwania kursu to dwa-trzy dni. Celem kursu szkoleniowego jest zazwyczaj nauka lub doskonalenie grupy powiązanych ze sobą umiejętności.

Warsztaty
Związane są z praktyczną nauką lub doskonaleniem określonej umiejętności. Nacisk kładziemy głównie na działanie i samodzielną lub grupową pracę.

Konferencje
Serie referatów przeznaczone dla wyodrębnionej grupy słuchaczy mające na celu wzrost posiadanej wiedzy.

Seminaria
Nazywane również “sympozjami” są mniejszą i bardziej specjalistyczną odmianą konferencji. Seminaria składają się z serii wykładów oraz zajęć grupowych: ćwiczeń, zadań i dyskusji.

Szkolenia indywidualne:

Instruktaż
Zazwyczaj przeprowadzamy go dla nowego pracownika. Trener pokazuje pracownikowi zakres czynności, np. sprzedażowych, które są do opanowania. Następnie uczący się wykonuje te czynności pod okiem trenera, aż do momentu pełnego jej opanowania.

Mentoring
Stosujemy go z reguły przy szkoleniu kadry menedżerskiej. Szkolony, pod okiem trenera, jest prowadzony przez swojego kierownika, naśladuje go, przejmuje częściowo jego obowiązki aż do pełnego opanowania wymaganych kompetencji.

Samodzielne dokształcanie się
Wspieramy u pracowników, poprzez konsultacje, samodzielną naukę za pomocą: literatury, materiałów audio, materiałów video, interaktywnych filmów, materiałów komputerowych.