Zespół INSPIRED – to wysokiej klasy specjaliści i badacze, z których doświadczenia korzystamy w zależności od potrzeb konkretnego projektu. Posiadają oni szerokie doświadczenie uzyskane podczas realizacji projektów z dziedziny strategii, zasobów ludzkich i finansów oraz nauk przyrodniczych.

Współpracujemy z osobami, które osiągnąwszy znaczący sukces zawodowy potwierdzony wysokimi stanowiskami oraz tytułami naukowymi pragną przekazywać swoja wiedzę i doświadczenie innym.

dr Marta Czerwiec

Doktor nauk ekonomicznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dyplomowany absolwent Londyńskiej Akademii Coachingu z akredytacją ICF oraz CPD. Ekspert PRISM Brain Mapping International, UK. Właściciel firmy doradczej MCC. Wspiera organizacje w zakresie sesji i programów Performance Coaching w języku polskim i angielskim, doradztwa HR, a także facylitacji biznesowych. Wykładowca Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na kierunku Executive MBA.

Współpracuje z organizacjami prywatnymi i publicznymi na terenie Europy jako coach i konsultant. W gronie jej klientów znajdują się między innymi: Q8-Kuwait Petroleum International, AXA, Samsung, Quipsound, Light Business Solutions, Geneva Rocks, Fujitsu, Future Centre Training Corporation, HIGH5 Training Group i Polska Fundacja Coachingu i Mentoringu. W latach 2014-2017 współpracowała z firmą Team Dynamics UK, realizując programy szkoleniowe dla top managerów oraz studentów MBA CASS London Business School.

Jest ekspertem językowym w zakresie tłumaczeń narzędzi psychometrycznych dla CCL w Brukseli. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół wdrażania odkryć neuronauki do biznesu, a w szczególności do procesów coachingu. We współpracy z Bożeną Wujec prowadzi kursy “Neuroscience in Coaching” oraz międzynarodowe badania w obszarze coachingu.

Bożena Wujec

Doktorantka studiów ekonomicznych w Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu Nauk o Zarządzaniu. Ukończyła studia magisterskie z dziedziny Filozofii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz podyplomowe studia z Psychologii Motywacji na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada międzynarodowe uprawnienia nauczycielskie i trenerskie, jest certyfikowanym coachem ICC oraz Masterem NLP.

Dotychczas prowadziła ponad 100 projektów dla wielu polskich i międzynarodowych organizacji z branży chemicznej, motoryzacyjnej, finansowej i innych. Specjalizuje się w przygotowaniu oraz prowadzeniu projektów finansowanych z funduszy europejskich. Pracuje w Europie i Indiach prowadząc międzynarodowe projekty badawcze.

dr Lidia D. Czarkowska

Psycholog, Socjolog i Pedagog; Wykładowca, Trener i Coach. Absolwentka Instytutu Psychologii UJ (magisterium), Instytutu Socjologii UW (magisterium, doktorat) oraz Studium Pedagogicznego UJ (uprawnienia w zakresie alternatywnych metod nauczania).

Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Dyrektor Centrum Coachingu, Kierownik studiów podyplomowych „Coaching profesjonalny” i „Coaching menedżerski”.

Prowadzi zajęcia na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych, w tym MBA z przedmiotów: Psychologia Zachowań Organizacyjnych, Socjologia Organizacji, Komunikacja Interpersonalna i Organizacyjna, Psychologiczne Podstawy Uczenia się i Rozwoju oraz Antropologia Społeczna, Mikrostruktury Społeczne, Metodologia Nauk Społecznych i Techniki Badań Społecznych.
Posiada szeroką, popartą długoletnim doświadczeniem wiedzę z zakresu socjologii organizacji i psychologii zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka. Pracuje jako coach i trener zarówno z menedżerami jak i z całymi zespołami.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół antropologii współczesności, jakościowych badań kultur organizacyjnych oraz aksjologii i procesów zmiany kulturowej. Jej pasją jest coaching.
Wraz z mężem prowadzi firmę LDC Consulting Dariusz Czarkowski.

dr Wojciech Puchalski

Doktor nauk przyrodniczych o bogatym dorobku akademickim (m.in. Instytut Ekologii PAN, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Koszalińska. Pracuje w zespołach międzynarodowych projektów badawczych w krajach Europy, Azji i Ameryki Południowej.

Prowadzi badania dotyczące koncepcji zrównoważonego rozwoju i funkcjonowania złożonych systemów przyrodniczych w kontekście czynników ekonomicznych i społecznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, prowadzi wykłady i zajęcia laboratoryjne ze studentami na uczelniach wyższych, warsztaty szkoleniowe z pogranicza ekologii i ekonomii oraz międzynarodowe kursy. Koordynował również szkolenia amerykańskich wolontariuszy przygotowujących się do pracy w Polsce. Opiera się tu na promowaniu aktywnego uczestnictwa i współdziałania słuchaczy, wyrabianiu zdolności lateralnego myślenia i doceniania intuicji, uwzględnianiu szerokiego kontekstu omawianych zagadnień i tworzeniu sieci powiązań. Wykorzystuje doświadczenia nauki goetheańskiej, postulującej jedność i współzależność podmiotu i przedmiotu percepcji i nauczania.

Prowadzi firmę konsultacyjno-szkoleniową Pracownia Natury. Jest autorem ok. 50 publikacji naukowych.

Agnieszka Baranowska

Ukończyła studia informatyczne i pedagogiczne na Politechnice Lubelskiej. Od lat zajmuje się grafiką komputerową, projektowaniem stron internetowych i fotografią. Jest trenerem w zakresie MS Office, programów graficznych oraz programowania. Pasjonuje ją rozwój ludzkiego mózgu i sposoby wykorzystania jego możliwości.