II Seminarium Centrum Coachingu ALK “Przykłady wdrożeń coachingu w organizacjach”

Opublikowano: wtorek, 10, grudzień 2013 08:10
Autor: Agnieszka Baranowska

„Sukces zaczyna się w głowie.”

Seminarium “PRZYKŁADY WDROŻEŃ COACHINGU W ORGANIZACJACH” to drugie spotkanie z cyklu “PRAKTYCY-PRAKTYKOM”, które odbyło się 3 grudnia 2013 roku w Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.  Spotkanie było okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem na temat wdrożenia kultury coachingowej w organizacjach, oraz poznania narzędzi zastosowanych podczas całego procesu.

Organizacje coraz częściej korzystają z coachingu w  świadomy sposób. Działy HR wiedzą kiedy coaching będzie najlepszym rozwiązanie, a kiedy stosować inne metody rozwoju zasobów ludzkich. Aby proces coachingowy zakończył się sukcesem zarówno z perspektywy Klienta jak i Organizacji, warto uwzględnić wiele czynników przy ustalaniu celów procesu coachingowego oraz zakresu coachingowych działań.

Można wyróżnić sześć zasadniczych form wdrażania, począwszy od:
– coachingu dla wybranych jednostek (np. dla liderów lub menedżerów)
– coachingu zespołowego
– peer coachingu
– coachingu grupowego
– coachingu strategicznego na poziomie zarządu
– aż po zmianę systemową polegającą na wdrożeniu kultury coachingowej

Podczas seminarium pokazano różne sposoby podejścia do tematu, począwszy od metod pozyskania klientów z organizacji, kontraktowania coachingu poprzez budowanie tożsamości organizacji oraz wprowadzanie kultury coachingowej.

sem2Pierwszy wykład „Jak skutecznie kontraktować coaching w organizacjach” poprowadziła Bożena Wujec, międzykulturowy execiutive coach oraz konsultant kadry zarządzającej i zespołów wirtualnych.

Skuteczne kontraktowanie coachingu w organizacjach zaczyna się nie w organizacji, jak można przypuszczać, ale jeszcze zanim coach zostanie zaproszony do współpracy. Zbudowanie własnego wizerunku jako marki jest podstawową rzeczą, o którą choach potrzebuje zadbać. Wykonanie kilku prostych kroków takich jak stworzenie strony internetowej, napisanie artykułu czy wzięcie udziału w konferencji lub seminarium znacząco przyczynia się do osiągnięcia sukcesu. Następnym etapem jest zadbanie o szczegóły w kontaktach z organizacją, czyli pierwsze wrażenie. Profesjonalnie przygotowana oferta merytorycznie i graficznie,  zadbanie o własny wygląd  oraz słuchanie i rozumienie potrzeb organizacji i klienta to elementy, które mogą spowodować, że organizacja podejmie współpracę z coachem.

Tak więc aby skutecznie działać, ważne jest ciągłe poszerzanie wiedzy, ćwiczenie umiejętności i znalezienie mentora (Umysł – Jim Rohn, Finanse – Suze Orman, Ciało – Jullian Michaels)

sem5Warsztat „Budowanie tożsamości organizacji. Zastosowanie Clean Coaching w biznesie” poprowadziła Bożena Grabowska facylitator i Superwizor Clean Coaching Process  oraz Katarzyna Orzeszek facylitator Clean Coaching Process. Podczas ćwiczeń pokazany został proces budowania tożsamości organizacji poprzez zastosowanie Clean Coachingu. Praca w grupach umożliwiła wydobycie potencjału i wiedzy od każdego z uczestników oraz połączenie wyników w jedną wspólną wizję, metaforę.

Metoda Clean nie tylko chroni od narzucania własnych metafor, ale prowadzi do zmian w metaforach uczestników procesu. Clean Coach jako aktywny świadek, prowadzi klienta do reorganizacji procesów związanych z percepcją, analizą przyczynową i wnioskowaniem, ułatwiając mu zrozumienie własnych pobudek, potrzeb, barier, motywacji i mniej lub więcej odległych przyczyn swoich ograniczeń.

sem6Monika Flak w kolejnym wykładzie na temat „Krzewienie kultury zarządzania z elementami coachingu” pokazała sposób wdrożenia kultury coachingowej w firmie PROVIDENT POLSKA oraz rezultaty behawioralne oraz finansowe po jej wprowadzeniu w organizacji.  Ważnymi elementami procesy była:

 • Dbałość o rozróżnienie COACHING vs KULTURA COACHINGOWA
 • Zaangażowanie Zarządu i wyższej kadry zarządzającej
 • Otoczenie „mocnym” wsparciem kierowników operacyjnych
 • Wzorzec zarządzania – promocja
 • Bazowanie na modelu GROW
 • Szerzenie założeń – komunikacja
 • Spójność we wszelkich procesach biznesowych.

Warunkiem koniecznym skutecznego wdrożenia kultury coachingu jest tworzenie prawidłowych wzorców postępowania, do naśladowania na wszystkich poziomach zarządzania. Dzięki wprowadzeniu kultury coachingowej w organizacji całkowicie zmieniły się relacje między pracownikami oraz podniósł się poziom świadczonych usług.

sem4Dr Katarzyna Ramirez-Cyzio, Mariusz Cyzio, Sylwia Krzyżycka w wystąpieniu „Przykłady wdrożeń coachingu w organizacjach” pokazali przykłady zastosowania Team Coachingu w różnych obszarach działania organizacji. Team Coaching jest to proces ukierunkowany na wsparcie zespołów i grup pracowników w dokonywaniu zmian. Wzmacnia grupę przy realizacji jej celów, pomaga doskonalić kompetencje w obszarach, przez nich wybranych oraz pomaga w osiąganiu zakładanego poziomu efektywności pracy zespołowej.

Proces Team Coachingu wydobywa i wzmacnia to, co w członkach zespołu najlepsze. Doskonali organizację nie tylko przez rozwijanie indywidualnych kompetencji, ale też przez kształtowanie odpowiednich postaw. Efektem jest:

 • Zmiana perspektywy
 • Akceptacja nowego podejścia
 • Zorientowanie na rozwiązanie
 • Świadomość sprawczości
 • Motywacja do działania

sem3Ostatni wykład „Coaching a inne formy rozwoju” poprowadziły Iwona Majewska-Opiełka oraz  Iwona Kordjak. W swoim wystąpieniu panie podkreśliły ważną rolę diagnozy potrzeb  organizacji. Coaching, trening, szkolenie czy mentoring, wybór odpowiedniej formy wsparcia jest uzależniony od celu jaki organizacja chce osiągnąć. Kluczowymi obszarami pracy wymagającymi interwencji są zazwyczaj:

 • Cele średnio i długoterminowe zawodowe
 • Ścieżki kariery i możliwości rozwoju (zmiana, awans)
 • Praca nad potrzebami rozwojowymi/rozwój mocnych stron
 • Rozwój specjalistycznych umiejętności
 • Rozwój kompetencji potrzebnych na różnych stanowiskach

Iwona Majewska-Opiełka przedstawiła swoje autorskie podejście do filozofii coachingu opartym na rozwijaniu indywidualnego potencjału pracowników i sięganie do jego zasobów.

Coachingu z jednej strony ukierunkowany jest na osiągnięcie konkretnego celu, a ten w biznesie przekłada się na zysk, z drugiej strony tworzy przyjazne relacje nie tylko między pracownikami, ale też z klientami. Coaching jest obecny w wielu firmach, wiele też otwierają się na jego wdrożenie, jako ważnego elementu kultury organizacyjnej.