III Międzynarodowa Konferencja Cochingu „Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu.”

Opublikowano: poniedziałek, 12, marzec 2012 12:42
Autor: Bożena Wujec

W dniach 5-7 lutego 2012 roku, w  Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Coachingu „Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu.”

W ramach Konferencji przeprowadziłam warsztat “Spiritual Coaching – nowy, duchowy paradygmat coachingu”, na którym, wraz z uczestnikami, zastanawialiśmy się nad tym, jaki jest głęboki sens podejmowania działań biznesowych z myślą o długofalowych sukcesach organizacji i zyskach wszystkich interesariuszy. Poszukiwaliśmy także odpowiedzi na pytanie czym polega duchowy paradygmat coachingu. Uczestnicy mieli szanse poznać praktyczne ćwiczenia i techniki Spiritual Coachingu, takie jak praca z głębokim celem, pokonywanie wewnętrznych ograniczeń, odnajdywanie sensu życia i inne.