Bożena Wujec

tel: 609 693 699
e-mail: bozena.wujec@inspired.pl
skype: bozenawujec1

InSpired

ul. Ząbkowska 39 lok.33
03-736 Warszawa, Polska

NIP: 716-225-92-52
Regon: 015228007
CEIDG: 296309

mBank SA nr konta 26 1140 2004 0000 3502 3175 3990