Media

Wykorzystanie neuronauki w coachingu

Marta Czerwiec, Bożena Wujec,  COACHING REVIEW 1/2017 (9) s. 24–41, ISSN: 2081-7029DOI: 10.7206/cr.2081-7029.46  Toward Neuroscience in CoachingAbstract This article presents the results of the preliminary study conducted by the authors in the field of neuroscience...

Zespoły wielokulturowe – wyzwanie współczesności

Bożena Wujec, Personel i Zarządzanie 9/2018 Polska – (historycznie) krajem wielu kultur Polskie społeczeństwo jest dziś homogeniczne kulturowo, z dominacją jednej rasy, jednego języka i jednej religii. Łączy nas jedna historia. Jednak w przeszłości istniały tu wpływy...

Ethics in coaching

Lidia D. Czarkowska, Bożena Wujec, Warszawa, Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, lipiec 2012 Summary: The article describes the significance of coaching in management sciences in connection with current ethical issues. Initially, the...

Geneza i definicje coachingu

Bożena Wujec, Coaching Review 1/2012  Abstrakt: Artykuł przedstawia konceptualizacją coachingu, to jest, opisuje proces ustalania znaczenia terminu coaching. W tym celu, na początku zostanie opisana etymologia i semantyka coachingu oraz jego geneza. Następnie autorka...

Harmonia wewnętrzna w realizacji celów

Bożena Wujec, Rozdział zamieszczony w książce pod red. Michała Kułakowskiego "Harmonia w życiu prywatnym i w biznesie" Abstrakt: W tym artykule przedstawiam koncepcję harmonijnego osiągania celów poprzez zrównoważenie dychotomii dwóch działających w nas sił – siły...

Coaching wielokulturowych zespołów wirtualnych

Bożena Wujec, Rozdział w książce pod red. Lidii D. Czarkowskiej "Coaching – katalizator rozwoju organizacji"; Referat wygłoszony na II Międzynarodowej Konferencji Coachingu „Coaching jako katalizator rozwoju organizacji”, Akademia Leona Koźmińskiego, 23-25 stycznia...

Self-coaching

Bożena Wujec, Międzynarodowa Konferencja „Life coaching - relacje w równowadze", Warszawa, listopad 2010 Niniejszy artykuł ma na celu wprowadzenie w temat specyficznej odmiany coachingu jaką jest Self-coaching. Na wstępie zostanie przedstawiona koncepcja...

Biznes globalnie odpowiedzialny

Bożena Wujec, Arkadiusz Stajszczak, Artykuł prezentowany na VIII Konferencja „Raport o zarządzaniu. Lekcje z kryzysu” – 24-25 listopada 2010, Akademia Leona Koźmińskiego Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie relacji pomiędzy ostatnim kryzysem finansowym a...

Dwa Światy – Etyka w biznesie – Czas na zmianę paradygmatu

Bożena Wujec, Personel i Zarządzanie, nr 2 (251) 2011. Konferencja w Parlamencie Europejskim, Bruksela 19 listopada 2010. Biznes i etyka często są postrzegane jako dwa oddalone światy. Powszechnie uważa się, że przedsiębiorstwa, którym bliska jest etyka i społeczna...