Pomagamy zrozumieć specyfikę kontaktów biznesowych w obszarze Azji, Ameryki Południowej, USA i Europy. Prowadzimy wykłady i szkolenia dotyczące relacji międzykulturowych a także coachingi oraz doradztwo z tego zakresu.

Relacje międzykulturowe

Rozwijanie wrażliwości kulturowej

Oferujemy projekty wielokulturowe:  szkolenia i konsultacje poświęcone popularyzacji wiedzy o innych kulturach wśród pracowników i społeczności lokalnej.

Przeczytaj o naszym projekcie rozwoju wrażliwości kulturowej

Komunikacja międzykulturowa

Oferujemy szkolenia i konsultacje poświęcone komunikacji w środowisku międzykulturowym, korespondencji biznesowej, prowadzeniu przentacji oraz spotkań wirtualnych.

Przeczytaj o projektach doskonalenia komunikacji międzykulturowej

Efektywność zespołów wielokulturowych

Prowadzimy projekty budowania i doskonalenia zespołów wielokulturowych.  Oferujemy także badanie skuteczności oraz synergii w zespołach międzynarodowych.

Przeczytaj o naszych projektach rozwoju zespołów wielokulturowych

Coaching i mentoring międzykulturowy

W naszej ofercie znajdują się propozycje coachingu międzykulturowego a także szkoleń przeznaczonego dla przyszłych coachów międzykulturowych.

Przeczytaj o naszych projektach coachingu międzykulturowego

Wpływ kultury Indii i Chin na tempo rozwoju gospodarczego

Przeczytaj o relacji pomiędzy kulturą a gospodarką w dwóch krajach Azji, które odgrywają obecnie kluczową rolę w go-spodarce światowej.

Jakie zasoby wynikające z kultury Indii i Chin pozwalają tym państwom zwiększać swój udział w gospodarce światowej?

Co spowodowało, że uśpione dotąd gospodarki, przebudziły się na przełomie wieków?

Korzyści z pracy w środowisku wielokulturowym

 

Czas

 • Szybsza reakcja na zmieniające się środowisko rynkowe
 • Krótki czas wdrożenia i produkcja “na czas” (on-time)
 • Elastyczny czas pracy dla pracowników
 • Oszczędność czasu związanego z podróżami menadżerów

Pieniądze

 • Oszczędność kosztów związanych z relokacją pracowników
 • Obniżenie kosztów podróży menadżerów
 • Zmniejszenie kosztów za szkolenia (szybsze uczenie się)

Przestrzeń

 • Wykonywanie pracy bez względu na odległość geograficzną i dostępność infrastruktury biurowej
 • Pracownicy mogą być przydzieleni do kilku zadań oraz projektów jednocześnie

 

Informacja

 • Wysoka efektywność zespołu zorientowanego za realizację zadania
 • Minimalna wymiana nieformalnych społeczno-emocjonalnych informacji
 • Wiedza dostępna natychmiast on-line

Efektywność

 • Możliwości technologiczne pozwalają na połączenie, pomimo dużych odległości geograficznych, zespołu wysoko wyspecjalizowanych ekspertów z różnych dziedzin
 • Lepsze i szybsze podejmowanie decyzji
 • Większa efektywność pracy zespołowej i wyższa satysfakcja klienta

Eksperci

 • Umożliwia przyciągnięcie i wykorzystanie najlepszych talentów bez względu na lokalizację
 • Jest narzędziem współpracy międzyfunkcyjnej i międzynarodowej specjalistów z różnych dziedzin
 • Ilość publikacji naukowych zespołów wirtualnych jest wyższa od zespołów stacjonarnych

Środowisko Jakość życia

 • Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska
 • Tworzenie nowoczesnych procesów biznesowych w organizacjach
 • Ewolucja organizacji, tj. odejście od orientacji na produkcję ku usługom i wymianie informacji
 • Pracownicy mogą lepiej zarządzać swoim profesjonalnym i prywatnym życiem

 

Rozwój pracowników

 • Większe poczucie odpowiedzialności powoduje szybszy rozwój
 • Praca samodzielna nastawiona na wysokie wyniki
 • Pokazuje wkład indywidualnego członka zespołu w osiąganie celów całej firmy
 • Podnosi kreatywność menadżerów, dzielenie się wiedzą, zasobami i kompetencjami

Nie ma idealnego kandydata.
Jest zgodność oczekiwań.

 Wielokulturowe aspekty procesów rekrutacyjnych w firmie globalnej

Współczesny biznes pomimo turbulencji i zawirowań rozwija się bardzo szybko. Małe firmy w ciągu 20-30 lat stają się wielkimi globalnymi korporacjami.

Jak sprawić aby za ekspansją struktur zewnętrznych, które rosną niemal z dnia na dzień, nadążały wewnętrzne procesy i procedury, na rozwój których potrzeba znacznie więcej czasu?

W jaki sposób przygotować do takiej ekspansji personel?

Jak wykorzystać do tego celu już istniejące w organizacji zasoby intelektualne?

Nasze projekty międzykulturowe

Przeczytaj o naszych projektach miedzykulturowych, które realizowaliśmy na całym świecie.
Były to projekty o charakterze biznesowym, charytatywnym, naukowym i duchowym.

 • Ameryka Łacińska