I Seminarium Centrum Coachingu ALK “Narzędzia w coachingu”

Opublikowano: wtorek, 29, październik 2013 19:10
Autor: Agnieszka Baranowska

„To wymaga odwagi by się rozwijać i stać się tym, kim naprawdę jesteś.”
Edward Estlin

Seminarium “NARZĘDZIA W COACHINGU” było pierwszym, w tym roku akademickim, spotkaniem z serii “PRAKTYCY-PRAKTYKOM” zorganizowanym przez Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego. Seminarium odbyło się 7 listopada 2013 roku w Warszawie. Przeznaczone było zarówno dla praktykujących coachów jak i dla osób przygotowujących się do tego zawodu. Tematyka spotkania dotyczyła narzędzi i metod stosowanych w coachingu, które służą rozwojowi osobistego  potencjału a warsztatowa forma zajęć pozwoliła doświadczyć na sobie ich działania.

Narzędzia coachingowe są niezwykle istotne, aby zapewnić efektywny proces coachingowy. Coach sam w sobie jest szczególnym narzędziem („wielofunkcyjnym”) jednak i on powinien znać i posiadać wiele dodatkowych metod i technik wsparcia. Poznawanie nowych narzędzi daje nam niezaprzeczalną możliwość, nie tylko poszerzenia swojego warsztatu coachingowego, ale również zapewnia nieustający rozwój osobisty.

     ppom1Pierwszą część spotkania rozpoczął Jacek Rozenek z wykładem “SPA dla duszy – o sztuce odkrywania talentu”. Talent to naturalne predyspozycje do czegoś, czego wykonywanie daje nam radość, wrodzony wzorzec sposobu myślenia i zachowania w danej sytuacji. Jednak sam talent nie wystarczy. Aby najlepiej wykorzystać swój potencjał ważne jest by w niego inwestować. Za każdym razem kiedy pracujemy z naszymi mocnymi stronami stajemy się coraz lepsi, dążymy do uzyskania perfekcji. Radość z jaką rozwijamy swój potencjał jest jak Spa dla duszy. Praca związana z posiadanymi talentami jest naszą pasją, jest wykonywana perfekcyjnie, bez trudu i z radością.

Następne wystąpienie dotyczyło „Wykorzystania narzędzi diagnostycznych w coachingu”. Romeo Grzędowski poprowadził wykład na temat zastosowania metod  diagnozy typów zachowań użytecznych w budowaniu zespołu. Narzędzia te znacząco  mogą wspierać klienta podczas sesji coachingowych i pomagając mu rozpoznać własny potencjał.

Częstym powodem braku współpracy w zespole jest niedopasowanie stylu działania szefa i zespołu do naturalnych cech pracowników. Model Extended DISC® powstał w latach 90. XX wieku w Finlandii i pozwala zidentyfikować 160 różnych kombinacji typów zachowań. Podstawowym jego założeniem jest to, że służy do obserwacji i analizy zachowań a nie badania osobowości, inteligencji czy wiedzy. Znajomość zachowań członków zespołu pomaga zobaczyć kto wywiera największy wpływ na zespół, jakie są jego mocne i słabe strony, jak reagują i działają poszczególni członkowie oraz ułatwia wykorzystywać ich naturalny styl pracy.

ppom3Ciekawy przykład narzędzi, które można zastosować w coachingu przedstawili dr Katarzyna Ramirez-Cyzio i Mariusz Cyzio w wystąpieniu „Czy pytanie zamknięte może być coachingowe? – siła pytań rotariańskich”. Prezentowany przez nich czteropunktowy test pytań rotariańskich ułożony został przez Herberta J. Taylora w 1932 roku, kiedy poproszono go o zajęcie się stojącą na progu bankructwa firmą Aluminium Company. Taylor poszukując sposobów ocalenia firmy stworzył kod etyczny, którym mieli posługiwać się wszyscy pracownicy zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Zastosowaniu tej prostej filozofii firma zawdzięczała swe ocalenie.

Pytania rotariańskie to:

  1. Czy jest to prawdą?
  2. Czy jest to uczciwe w stosunku do wszystkich zainteresowanych?
  1. Czy zbuduje to dobrą wolę i przyjaźń?
  2. Czy będzie to korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

Zadanie sobie tych pytań i refleksja nad ich sensem poszerza percepcję i wprowadza nowy wymiar zrozumienia. Każdy z nas ma własny system etyczny i nadaje różne znaczenie poszczególnym wyrazom takim jak prawda, uczciwość, dobra wola, przyjaźń, korzyść to wartości fundamentalne zarówno w życiu jak i pracy zawodowej. Kiedy stworzymy przestrzeń aby wszyscy zaangażowani odpowiedzieli na pytania szczerze, możemy osiągnąć taki rodzaj współpracy, w którym każdy jest wygranym.

Stosowanie pytań zamkniętych w coachinu to nieczęste rozwiązanie, jednak moc jaka tkwi w tych pytaniach jest niezaprzeczalna.

ppom4Anna Piasecka i Joanna Wasilewska przedstawiły kolejne narzędzia  przydatne w pracy Coacha: Hogan Assessment oraz  Harrison Assessments.

Hogan Assessment to system diagnozy pozwalający na określenie mocnych i słabych stron, predyspozycji i ograniczeń danej osoby w osiąganiu sukcesu, a także jej postaw i wartości.

Harrison Assessments to efektywne narzędzie najnowszej generacji do pozyskiwania kadry, planowania ścieżki kariery i zarządzania talentami.  System analizuje dane na dwóch poziomach: twardym – określa procent dopasowania kandydatów do wymagań stanowiska i psychometrycznym w zakresie kompetencji miękkich.

Narzędzia te są narzędziami diagnostycznym, zastosowanie ich w coachingu daje jednak możliwość szybszego i precyzyjnego określenia zarówno naszego potencjału jak i obszarów rozwoju.

ppom5Kolejny Prelegent  Zbigniew Kieras podczas warsztatu „Ja – jako narzędzie coachingowe” pokazał jakie nieograniczone możliwości kreacji posiada sam coach. To jak coach postrzega Klienta ma ogromny wpływ na to jak on będzie się czuł w relacji z nim. Postawa, słowa, emocje, własne przekonania to wszystko może być użytecznym narzędziem do pracy z klientem. Świadome wykorzystanie tych zasobów w pracy coachingowej  daje szansę na spotkanie się z klientem w jego świecie na najwyższym poziomie.

Na zakończenie seminarium przewidziany został warsztat pt.: „Gry coachingowe – uniwersalne narzędzie coacha” poprowadzony przez Kalinę Grelę – Łężak i Roberta Łężaka. Autorem tych gier jest Maciej Bennewicz.

ppom6100 map do celu” to gra coachingowa  oparta na sekwencji pytań i skojarzeń.  Zestaw składa się z poradnika oraz trzech tali kart Metafor, Archetypów oraz Pytań.  Gra ta wykorzystana może być przy tworzeniu nowych rozwiązań zarówno biznesowych, jak i życiowych,  inte­gracji zespołu,  polepszeniu komunikacji,  pracy twórczej.  Gra inspiruje klienta coachingu do własnych odkryć, z których każde jest inne bo oparte na osobistym doświadczeniu.

Kolejna gra to „kryZYSK, zyskaj na kryzysie czyli 99 mil do portu”. W skład gry wchodzą plansze do indywidualnego rozpisania celu, zasobów, mocnych stron oraz swoich odkryć, instrukcja, żetony – 99 zasobów, notatnik. Celem gry jest odkrycie jak w sytuacji kryzysowej znaleźć dobre strony i nowe, satysfakcjonujące rozwiązania. Gra jest oparta na symbolicznej podróży, rozpoczyna się od zaplanowania celu, poprzez wychodzenie z kryzysu w stronę zysku.

Poznawanie nowych narzędzi poszerza warsztat coachingowy, zapewnia nieustający rozwój osobisty,  pogłębią wiedzę o posiadanych zasobach stanowiących siłę oraz o obszarach, które można  wzmocnić. Seminarium pozwoliło doświadczyć możliwości jakie daje wykorzystanie nowych  narzędzi.  Są one dla coacha wspaniałym wsparciem w pracy z klientem a dodatkowo kopalnią wiedzy o sobie samym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom i Uczestnikom seminarium i zapraszamy na nasze kolejne wydarzenia coachingowe.