Wsieramy naszych globalnych klientów w zarządzaniu wielokulturowymi zespołami wirtualnymi. Oferujemy pełny zakres usług od pomocy w zbudowaniu takiego zespołu poprzez szkolenia i coachingi aż po doradztwo technologiczne.

Zespoły wirtualne

 

Budowanie wirtualnego zespołu

 

Komunikacja w zespole wirtualnym

 

Zarządzanie wirtualnym projektem

 

Zaufanie i konflikty w zespole wirtualnym

 

 

Zarządzanie różnorodnością kulturową w zespole wirtualnym

 

Doradztwo w zakresie rozwiązań technologicznych

Zespół w cyberprzestrzeni
– opis praktyki

 Zarządzanie wielokulturowymi
zespołami wirtualnymi

W związku z globalizacją i rozwojem mediów komunikacyjnych odchodzi się od pracy z ludźmi, którzy są w zasięgu wzroku, do pracy w cyberprzestrzeni.

W wielu organizacjach powstają zespoły wirtualne, które niezwykle efektywnie współpracują ze sobą pomimo odległości geograficznych, różnic czasowych, kulturowych i organizacyjnych.

Korzyści z pracy w zespołach wirtualnych

Czas

 • Szybsza reakcja na zmieniające się środowisko rynkowe
 • Krótki czas wdrożenia i produkcja “na czas” (on-time)
 • Elastyczny czas pracy dla pracowników
 • Oszczędność czasu związanego z podróżami menadżerów

Pieniądze

 • Oszczędność kosztów związanych z relokacją pracowników
 • Obniżenie kosztów podróży menadżerów
 • Zmniejszenie kosztów za szkolenia (szybsze uczenie się)

Przestrzeń

 • Wykonywanie pracy bez względu na odległość geograficzną i dostępność infrastruktury biurowej
 • Pracownicy mogą być przydzieleni do kilku zadań oraz projektów jednocześnie

Informacja

 • Wysoka efektywność zespołu zorientowanego za realizację zadania
 • Minimalna wymiana nieformalnych społeczno-emocjonalnych informacji
 • Wiedza dostępna natychmiast on-line

Efektywność

 • Możliwości technologiczne pozwalają na połączenie, pomimo dużych odległości geograficznych, zespołu wysoko wyspecjalizowanych ekspertów z różnych dziedzin
 • Lepsze i szybsze podejmowanie decyzji
 • Większa efektywność pracy zespołowej i wyższa satysfakcja klienta

Eksperci

 • Umożliwia przyciągnięcie i wykorzystanie najlepszych talentów bez względu na lokalizację
 • Jest narzędziem współpracy międzyfunkcyjnej i międzynarodowej specjalistów z różnych dziedzin
 • Ilość publikacji naukowych zespołów wirtualnych jest wyższa od zespołów stacjonarnych

Środowisko Jakość życia

 • Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska
 • Tworzenie nowoczesnych procesów biznesowych w organizacjach
 • Ewolucja organizacji, tj. odejście od orientacji na produkcję ku usługom i wymianie informacji
 • Pracownicy mogą lepiej zarządzać swoim profesjonalnym i prywatnym życiem

Rozwój pracowników

 • Większe poczucie odpowiedzialności powoduje szybszy rozwój
 • Praca samodzielna nastawiona na wysokie wyniki
 • Pokazuje wkład indywidualnego członka zespołu w osiąganie celów całej firmy
 • Podnosi kreatywność menadżerów, dzielenie się wiedzą, zasobami i kompetencjami

Coaching wielokulturowych zespołów wirtualnych.

Studia przypadków.

Coaching wielokulturowych zespołów wirtualnych jest nowym trendem w rozwoju pracy zespołowej.

Zawiera w sobie aspekty związane nie tylko z funkcjonowaniem indywidualnych osób i grup, lecz także zespołów międzynarodowych w wyjątkowym środowisku pracy na odległość.