Coaching jest procesem rozwoju i doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać sam zainteresowany menadżer. Proces ten odbywa się poprzez ocenę obecnej sytuacji, określenie celu, zadania ukierunkowane na realizację zamierzeń oraz informacje zwrotne. Coaching jest inspirowaniem do działania. Jest oparty na partnerskiej relacji i zaufaniu do coacha. Pomaga ludziom w stawaniu się tym, kim chcą być w drodze ku doskonałości.

W naszej ofercie znajdują się propozycje executive coachingu, coachingu międzykulturowego a także szkoleń przeznaczonego dla przyszłych coachów.

Executive Coaching

Jest wsparciem, jakiego menadżerowi wyższego szczebla udziela coach, odpowiednio przygotowany do tej roli. Z tej metody może korzystać na przykład osoba przygotowująca się do objęcia kluczowego stanowiska w firmie lub menadżer pragnący zrealizować określony cel zawodowy.

Coaching międzykulturowy

Dotyczy sytuacji, w której różne aspekty kultury, takie jak szok kulturowy, procesy akulturacyjne czy  różnice międzykulturowe  wpływają na funkcjonowanie i wyniki menadżera.

Coaching wielokulturowych zespołów wirtualnych

Szkolenia coachów

Prowadzimy szkolenia coachów na określone zamówienie organizacji i instytucji.

Dla osób indywidualnych polecamy studia podyplomowe:

Marketing usług coachingowych

Określanie efektów coachingu

ROI z inwestycji w coaching

 

Karty coachingowe