Przywództwo z gracją

Bożena Wujec, Personel i Zarządzanie, kwiecień 2009

Artykuł z Międzynarodowej Konferencji Kobiet “The Light of Leadership – Integrating Global Perspectives”

Pozycja kobiety we współczesnym świecie

Z badań Banku Światowego wynika, że w ciągu najbliższych 10 lat kobiety przejmą przywództwo we wszystkich ważniejszych sferach życia. Jaki ma być ich styl zarządzania, rozwiązywania konfliktów, komunikacji? Na tego typu pytania poszukiwano odpowiedzi podczas Międzynarodowej Konferencji Kobiet w Bangalore w Indiach.

W lutym tego roku w Bangalore w Indiach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Kobiet Światło Przywództwa – Integrowanie Światowych Perspektyw (The Light of Leadership – Integrating Global Perspectives) poświęcona wymianie myśli na temat przywództwa kobiet. W konferencji wzięło udział ponad 700 kobiet z 60 krajów, reprezentujących różne sektory życia społecznego: sfery rządowe, biznes, media i sztukę.

Organizatorami konferencji były International Association for Human Values1 oraz Ved Vignan Maha Vidya Peeth (VVMVP)2. Udział w konferencji wzięli przedstawiciele wielu międzynarodowych organizacji i instytucji, m.in.: Erica Mann, członek Parlamentu Europejskiego z Niemiec; Ana Teresa Dengo z Kostaryki, przedstawicielka Narodów Zjednoczonych i ambasadorka w Austrii; Amanda Ellis, dyrektor ds. rozwoju Banku Światowego; dr Nafis Sadik, dyrektor Sekretariatu Narodów Zjednoczonych z Pakistanu oraz dr Karen Beeckman, dyrektor Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca z Genewy. Gościem honorowym był Sri Sri Ravi Shankar, założyciel Art of Living i International Association for Human Values, filantrop nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.

Ceremonia otwarcia konferencji

Celebrowanie kobiecości

Ideą odbywających się cyklicznie, co dwa lata, konferencji jest stworzenie platformy spotkań i wymiana poglądów kobiet liderów, które poprzez wzajemne kontakty mogą się nawzajem inspirować i wspierać. Konferencja została przygotowana na wysokim poziomie merytorycznym: aktualna tematyka, wybitni goście oraz niezwykle ciekawa organizacja. Prowokujące myślenie sesje miały charakter indywidualnych wystąpień, paneli, interaktywnego dialogu z publicznością, grano filmy i koncerty.

Fakt, że konferencja odbywała się w Indiach, gdzie etykieta nie jest zbyt sztywna, miało swoje przyjemne konsekwencje. Salę obrad zdominowały barwne azjatyckie stroje kobiece – sari, a w przerwach zamiast kawy proponowano tańce. W ramach wydarzenia, w godzinach porannych, odbywały się sesje warsztatowe tańca hinduskiego, hatha jogi i oddechowych technik antystresowych. Każdego wieczoru konferencji towarzyszył bogaty program artystyczny w wykonaniu znanych artystów.

Taka dość niespotykana w Europie formuła konferencji spowodowała, że punkt ciężkości z trudności i kryzysów kobiecych został przeniesiony na celebrowanie kobiecości.

Różne role kobiet

W ramach konferencji odbyło się sześć sesji tematycznych. Pierwszą, zatytułowaną „Rozwiązywanie konfliktów i przeciwdziałanie terroryzmowi”, zdominowały echa ostatnich wydarzeń – ataku terrorystycznego w Bombaju. Głos, oprócz kobiet dyplomacji, zabrały dwie uczestniczki zamachu.

Kobieta posiada naturalną zdolność rozumienia i godzenia różnic. Jako matka, jest ekspertem w negocjacjach win-win pomiędzy dziećmi, wie jak radzić sobie z każdym z członków rodziny. Gdy te umiejętności zostaną mądrze wykorzystane do celów społecznych, narodowych i międzynarodowych, rozwiązania pokojowe będą osiągane szybciej.

Druga sesja „Rola kobiet w przełamywaniu światowego kryzysu finansowego” przyniosła refleksje na temat pozycji ekonomicznej kobiety we współczesnym świecie. Większość bowiem problemów kobiet wynika z braku wystarczającej ilości dóbr i władzy w ich rękach. Kobiety, które stanowią połowę populacji i 2/3 siły roboczej świata otrzymują 1/10 zysków. Należy do nich tylko 1 proc. nieruchomości.

To właśnie teraz, w obliczu kryzysu, kobiety polityki i biznesu, wizjonerki, odważne etycznie, mogą dopomóc w zmniejszeniu zachłanności na zysk, która zdominowała ekonomię, niszczy planetę i korumpuje ludzkie wartości.

Ważne wybory

Podczas III interaktywnej sesji panelowej „Siła kobiecości – Obraz kobiety w mediach” omawiano wyzwania stojące przed kobietami mającymi wpływ na media. Media odgrywają ważną rolę w kształtowaniu umysłów i interpretowaniu prawdy. Mogą zostać mądrze wykorzystane w kreowaniu wizerunku kobiety, która przewodzi z wizją i wdziękiem.

Życiu kobiety kierunek nadają wybory, których dokonuje. Te wybory mogą wspierać życie zawodowe, życie osobiste, a czasami oba naraz. Podczas sesji IV„Harmonijne życie – Równowaga pomiędzy życiem zawodowym i osobistym”rozważano wpływ harmonijnego rozwoju wszystkich sfer życia: materialnej, emocjonalnej i duchowej na bycie szczęśliwą i spełnioną.

Moc jest kobietą

Przywódczynie na całym świecie, aby zdobyć swoją pozycję, muszą pokonać wiele wyzwań. Niektóre z nich są związane z różnicami kulturowymi, tradycją, a niektóre tylko z tym, że jest się kobietą. W czasie sesji V„Wyzwania przywództwa – Rozważania geopolityczne”mówcy dzielili się swoimi doświadczeniami w pokonywaniu trudności.

Aby bowiem rozwiązać problem lub podjąć właściwą decyzję, należy uspokoić umysł i zrelaksować ciało. Nie jest to jednak proste w obliczu trudnych wyzwań. To umiejętność najwybitniejszych przywódców, nazywamy ją duchową, wewnętrzną siłą. Kobiety mają taką wewnętrzną, ukrytą moc. W tradycji hinduskiej kobieta oznacza moc, władzę. Nie musi o nią walczyć, jest nią. Jeśli jakiś projekt nie kończy się sukcesem, prawdopodobnie zabrakło w nim kobiet, ich motywacji i kreatywności. To dlatego, gdy kobiety działają razem, poprzez synergię osiągają bardzo wiele.

Pierwsze damy Azji w towarzystwie Sri Sri Raviego Shankara

Etyczny lider

Etyka jest kamieniem węgielnym dobrego przywództwa. Każdy system prawny, nawet najsilniejszy, ma luki. Stres powoduje, że łatwej ulega się pokusom idąc na kompromis ze swoimi wartościami i etyką. Sesja VI „Etyczny lider” była poświęcona temu, jak duchowa, wewnętrzna siła pomaga uporać się z niepewnością, uspokoić umysł. Lider z umysłem wolnym od stresu odznacza się silniejszym zaangażowaniem, podejmuje decyzje na podstawie szerszych perspektyw, bez dyskryminacji. Rozumie i współodczuwa oraz buduje tę zdolność rozumienia w swoim zespole.

Międzynarodowe inicjatywy

Międzynarodowe konferencje kobiet od początku ich istnienia mają podwójny wymiar – nie tylko wystąpień i wymiany doświadczeń, ale także inicjatyw pokojowych, społecznych i medialnych.

Jedną z nich jest zamierzenie kobiet z Palestyny i Izraela, które pragnąc zakończyć konflikt obu krajów, promują na Eurowizję 2009 piosenkę „Musi być inny sposób” (There must be another way) śpiewaną w dwóch językach – arabskim i jidysz.

Badania Banku Światowego wykazują, że kobiety rzetelniej spłacają kredyty, rzadziej ulegają korupcji. Firmy i działy prowadzone przez kobiety są zazwyczaj nowocześniej zarządzane3. Wyniki tych badań oraz poprzednia konferencja zainspirowały powstanie nowych projektów finansowanych przez Bank Światowy wspierających przedsiębiorczość kobiet w Europie, Indiach i Afryce.

Złote myśli z konferencji

Nie bądź ani kobieca, ani męska, w polityce, w biznesie. Po prostu bądź sobą, miej swój styl, wtedy będziesz wiarygodna.Erica MannBądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie. dr Karen BeeckmanKobiety to teraz dobra alternatywa dla świata.Amanda EllisKreuj liderów, nie naśladowców.Sri Sri Ravi Shankar   Przywództwo – to długoterminowa wizja i krótkoterminowe cele. Bhanumathi Narasimhan   Pierwszy szereg jest bardzo trudny. Jednak drugi, pracujący dla pierwszego – jeszcze trudniejszy. Erica MannJako kobieta – wspieraj kobiety, wybacz im swoje błędy.dr Nafis SadikMałe zmiany powodują wielkie zmiany.Elizabeth ShongweKonferencje powinny kończyć się inspiracją, inicjatywami i wspólnym działaniem.Jeśli nie – cały wysiłek jest daremny.Sri Sri Ravi Shankar

Przypisy

1 International Association for Human Values (IAHV) jest międzynarodową organizacją pozarządową promującą rozwój ludzkich wartości we wszelkich aspektach życia. IAHV została założona w Genewie w 1997 r. i ma status specjalnego doradcy przy Ekonomiczno-Społecznej Radzie Narodów Zjednoczonych (ECOSOC). IAHV współpracuje z rządami wielu krajów, instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, firmami i osobami w celu promowania programów dotyczących etyki i rozwoju osobistego. IAHV ma jedną z największych na świecie liczbę woluntariuszy. W jej projektach uczestniczyło ponad 20 milionów ludzi w 140 krajach świata. www.iahv.org

2 Ved Vignan Maha Vidya Peeth (VVMVP) jest organizacją-parasolem koordynującą projekty charytatywne realizowane w Indiach, takie jak: programy rozwoju wsi, wspieranie przedsiębiorczości kobiet, inicjatywy dotyczące edukacji społecznej. VVMVP jest także zaangażowana w projekty z zakresu Traditional Knowledge dotyczące wiedzy wedyjskiej, badań medycznych i rozwoju społecznego.

3 Badania cytowane na konferencji przez Amandę Ellis, dyrektorkę ds. rozwoju Banku Światowego z USA