III Międzynarodowa Konferencja Cochingu „Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu.”

Opublikowano: poniedziałek, 12, marzec 2012 12:42
Autor: Bożena Wujec

W dniach 5-7 lutego 2012 roku, w  Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Coachingu „Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu.”

W ramach Konferencji przeprowadziłam warsztat “Spiritual Coaching – nowy, duchowy paradygmat coachingu”, na którym, wraz z uczestnikami, zastanawialiśmy się nad tym, jaki jest głęboki sens podejmowania działań biznesowych z myślą o długofalowych sukcesach organizacji i zyskach wszystkich interesariuszy. Poszukiwaliśmy także odpowiedzi na pytanie czym polega duchowy paradygmat coachingu. Uczestnicy mieli szanse poznać praktyczne ćwiczenia i techniki Spiritual Coachingu, takie jak praca z głębokim celem, pokonywanie wewnętrznych ograniczeń, odnajdywanie sensu życia i inne.

Read More

University of East London Conference “Resilience in Coaching”

Opublikowano: czwartek, 13, październik 2011 12:44
Autor: Bożena Wujec

Resilience for Coaches and their Clients – Second AC UK conference in partnership with the University of East London.

The AC UK Resilience Conference on 14th July  2011 was very interesting. The challenges faced today by coaches and their clients demands new level of strenth and resielience. Coaches need to sustain their own health and wellbeing, both physically and psychologically in order to continue to coach in a highly effective and appropriate way and to sustain their business.

Read More