II Seminarium Centrum Coachingu ALK Coaching “Zdrowie i Dobrostan”

Opublikowano: niedziela, 30, grudzień 2012 17:43 Autor: Agnieszka Baranowska

„Medycyna jest bezsilna, jeśli człowiek chce żyć”

19 listopada 2012 roku w Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyło się drugie z cyklu sześciu Seminariów „Praktycy –Praktykom” poświeconych coachingowi. Te jednodniowe warsztatowe spotkania są okazją do wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i wnioskami z praktycznych zastosowań coachingu w różnych specjalistycznych obszarach. To seminarium miało ukazać wielość zastosowań coachingu w tak ważnej dla nas dziedzinie życia jaką jest zdrowie i dobrostan.

Tematem drugiego Seminarium „Coaching – zdrowie i dobrostan” było praktyczne zastosowanie coachingu w pracy z osobami wypalonymi zawodowo, chorymi, „wykluczonymi” ze społeczeństwa z różnych powodów np. niepełnosprawności oraz poznanie metod wspierających proces coachingowy w powrocie do zdrowia.

Pierwszym prelegentem była Aurelia Dembińska– psychoonkolog, terapeuta i coach z wieloletnim doświadczeniem. Celem wykładu było przybliżenie coachom metod oraz technik wykorzystywanych do pracy z osobami mającymi styczność z ciężkimi chorobami.

Metoda Simontona i terapia RTZ wyposaża coachów i ich klientów w umiejętność redukowania stresu, co jest niezmiernie ważne w naszym społeczeństwie. Naukową podstawą metody Simotona było odkrycie związków pomiędzy stanem psychicznym człowieka, a mobilizacją sił obronnych w jego organizmie. Pod koniec lat sześćdziesiątych Simonton zauważył, że chorzy na raka nie współpracowali z nowym i obiecującym programem radioterapeutycznym. Przyczyną braku współpracy okazało się poczucie beznadziei. Simonton zaadoptował wyobraźnię, jako metodę motywacyjną stosowaną w zarządzaniu i biznesie, aby zmienić nastawienie pacjentów. Cała sztuka procesu zdrowienia polega na tym, by nie przeszkadzać sobie poprzez utrzymywanie się w stresie i negatywnych uczuciach. Im więcej w życiu człowieka jest spokoju, radości i głębokiego spełnienia, tym lepiej działają wewnętrzne siły zdrowienia.

W zdrowym ciele – zdrowy duch!” to powiedzenie było tematem przewodnim następnego wystąpienia prelegentów: Edyty Szymańskiej i Magdaleny Modlibowskiej. Obie panie poruszyły temat znany wszystkim, którzy poważnie podchodzą do swojego zdrowia czyli zdrowa dieta. Z gronem lekarzy, psychologów i coachy zainicjowały projekt EduCoaching Zdrowia. Propaguje on wiedzę na temat metabolizmu i prawidłowego odżywiania.

Zmiany sposobu produkcji żywności, zanieczyszczone i pełne środków chemicznych środowisko uprawiania roślin, brak dostępu do naturalnej paszy zwierząt to tylko niektóre z zagrożeń jakie piętrzą się przed osobą, która chciałaby zdrowo się odżywiać. Aby utrzymać zdrowy organizm nie możemy zaśmiecać go taką żywnością. W naszym organizmie posiadamy od 10 do 15 bilionów komórek. To nasze komórki tak naprawdę jedzą i to one potrzebują paliwa do regeneracji. Zdrowie komórek i całego ciała będzie zależało od tego, które paliwo dostaną. Budowanie świadomości zdrowego stylu życia i zmiana nawyków jest pierwszym krokiem do osiągnięcia „dobrostanu”.

Kolejny prelegent dr Katarzyna Ramirez-Cyzio poprowadziła warsztat na temat Jobcoachingu w procesie rehabilitacji zawodowej. Zwróciła mocno uwagę na zaniedbywane przez społeczeństwo grupy ludzi. Są to osoby niepełnosprawne, osoby opuszczające domy dziecka i inne placówki opiekuńcze oraz zakłady penitencjarne, jak również kobiety powracające po dłuższej przerwie na rynek pracy. Krótkie ćwiczenia poprowadzone przez dr Ramirez-Cyzio pokazały, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy zwykłymi ludźmi a osobami z tych grup społecznych. Praca coacha jest taka sama, nie wymaga jakiś specjalnych umiejętności, chyba że większej kreatywności. Jest za to bardziej potrzebna i sprawia większą satysfakcję.

Medytacje Aktywne poprowadzili Ewa Schiller, Edyta Szymańska, Marta Obrycka i Adam de Nisau. Jest to następne narzędzie wspierające coacha i jego klienta w utrzymaniu równowagi wewnętrznej i poczuciu dobrostanu. Sesja rozpoczęła się od pracy z oddechem, podczas chwili wyciszenia, gdzie uwaga skupiona była na wdechu i wydechu. Taka chwila koncentracji na oddechu i rozluźnienia ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie przez cały dzień. Wykład podzielony był na trzy części. Pierwsza część poświęcona była pracy z ciałem i reakcjom chemicznym jakie zachodzą w ciele podczas stresu. Druga pomagała dostrzec sens uwalniania emocji z punktu widzenia umysłu. W trzeciej części inspiracją dla duszy była pieśń indiańska śpiewana przez Zygmunta Pulssona.

Następnym prelegentem była Dagmara Miąsek z ciekawymi informacjami w jaki sposób coaching może pomóc w radzeniu sobie i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. Budowanie równowagi między życiem osobistym i zawodowym to jeden z ważniejszych aspektów rozwoju człowieka. Skupienie się wyłącznie na celach zawodowych, ambicjach często zaburza tę równowagę. Wypaleniu zawodowemu towarzyszy przekonanie, że „muszę” dać z siebie wszystko, żeby zasłużyć na pochwałę lub „powinnam i chcę” angażować się tylko w pracę, bo to daje satysfakcję i poczucie bycia kimś. Niezależnie od powodów wymusza to rezygnację z innych ważnych obszarów życia, które też są źródłem zadowolenia z siebie i spełnienia. Na zakończenie Dagmara Miąsek przeprowadziła ćwiczenie coachingowe, w którym każdy z uczestników mógł określić czy posiada równowagę w życiu zawodowym i osobistym, oraz określić wartości potrzebne do zachowania tej równowagi.

Panel dyskusyjny poprowadzony został przez dr Lidię D. Czarkowską, który rozpoczęła od krótkiego testu spawdzającego poziom zagrożenia wypaleniem zawodowym. Tematem dyskusji była Wygrana z chorobą i powrót do dobrostanu. Paneliści Małgorzata Rosińska-Kocon, Anna Litkie, Aurelia Dembińska, Agnieszka Zawadzka, lek. med. Marcin Radkowski odpowiadali na pytania min. jak wykorzystać wsparcie jakie daje coaching w powrocie do zdrowia oraz jakie metody selfcoachingowe zastosować, aby pozostać w dobrostanie. Lek. med. Marcin Radkowski podumował wnioski żartobliwym powiedzeniem, które w wielu przypadkach jest niezwykle aktualne „Medycyna jest bezsilna, jeśli człowiek chce żyć”.

Ostatnim mówcą był dr Maciej Błaszak, znany i ceniony wykładowca min. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. W swoim krótkim wykładzie zawarł wiedzę dotyczącą działania naszego mózgu związanego z widzeniem i postrzeganiem, które odbywa się w dwóch różnych częściach naszej głowy. Mózg posiada specyficzne i niezwykle szybkie metody oceny naszego otoczenia. Wystarczy nam mniej niż kilka sekund, aby wyrobić sobie zdanie na temat sytuacji czy osoby. Potem często przepuszczamy tę ocenę przez logiczną lewą półkulę i dorabiamy sobie racjonalną opinię, zaprzeczając swojej „intuicji”. Najwięcej jednak uśmiechów i komentarzy pojawiało się gdy dr Błaszak wyjaśniał różnice pomiędzy umysłem kobiety i mężczyzny.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na zakończenie całego dnia pełnego niesamowitej wiedzy, przygotowano warsztat Medytacji Aktywnych poprowadzony przez Ewę Schiller, Edytę Szymańską, Martę Obrycką i Adama de Nisau. Uczestnicy mieli okazję poznać tajniki medytacji w ruchu, pozwalającą rozpuścić napięcia, doświadczyć wewnętrznej harmonii, poruszyć energię w ciele i wyciszyć umysł.

Wszystkim tym, komu bliskie są zagadnienia związane ze zdrowiem i dobrostanem, to seminarium dało dużo do myślenia. Wiedza, że praca na poziomie przekonań może zaowocować lepszym samopoczuciem i stanem zdrowia, staje się oczywista. Nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość. Stopniowe zmienianie nawyków korzystnie wpływa nie tylko na nasze zdrowie, ale też na jakość naszego życia. Warto więc poświęcić trochę czasu na zgłębienie zagadnień poruszonych na tym seminarium. Współcześnie przeciążenie zmęczenie, przepracowanie i pośpiech odciskają swoje piętno na każdej płaszczyźnie życia – warto mieć tego świadomość i działać!