III Seminarium Centrum Coachingu ALK Czynniki sukcesu w organizacjach

Opublikowano: wtorek, 18, grudzień 2013 08:10 Autor: Agnieszka Baranowska

„Nigdy nie wątp w to, że ludzie którymi kierujesz mogą osiągnąć cokolwiek sobie wymarzą.”

Seminarium “CZYNNIKI SUKCESU COACHINGU W ORGANIZACJACH” to trzecie już spotkanie z cyklu “PRAKTYCY-PRAKTYKOM” organizowanych przez Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego, które odbyło się 11 grudnia 2012r w Warszawie. To spotkanie było okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem na temat wdrożenia kultury coachingowej i przywództwa coachingowego w organizacjach, oraz poznania narzędzi zastosowanych podczas całego procesu. Gośćmi specjalnymi były Joanna Sosnowska z Banku Zachodniego WBK i Joanna Antkiewicz Lider Praktyki Coachingu CEE w PwC.

Pierwszą część spotkania rozpoczęła Joanna Sosnowska wraz z Małgorzatą Falisz z Banku Zachodniego WBK. Celem prezentacji było przybliżenie etapów wdrożenia projektu NEO, który oprócz podniesienia kwalifikacji sprzedażowych pracowników, miał również wprowadzić do całej organizacji elementy coachingowego stylu przywództwa. Projekt ten wymagał zmian na poziomie kultury organizacyjnej całej firmy, w podejściu do sposobu budowania relacji oraz stylu zarządzania pracownikami. Jego wprowadzenie dało bardzo dobre efekty w procesie rozwoju kompetencji pracowników oraz zarządzania ich efektywnością.

Przy tak dużej organizacji, projekt podzielono na kilka etapów. Na początku wyznaczono grupę „pilotażową”, do której wybrano odziały z całej Polski, różnej wielkości i z różnymi wynikami finansowymi. Zmiany w sposobie działania oraz rezultaty jakie osiągnęły odziały objęte pilotażem, były dodatkową promocją całego projektu w firmie. Ułatwiło to wdrażanie coachingu w kolejnych grupach i działach oraz pozytywnie wspierało budowanie odpowiedniej atmosfery. Ważnym elementem tego systemu byli dedykowani doświadczeni coachowie, którzy systematycznie czuwali nad jakością odbywających się rozmów coachingowych w postaci superwizji (aby wszystko nie wróciło do „starego” poziomu, tylko pod inną nazwą).

Projekt miał na celu, nie tyle wykształcenia całej „armii” coachów, co wyrobienie umiejętności coachingowych u kadry zarządzającej. Umiejętności te „wspierały” menadżerów w takich sytuacjach jak: udzielanie informacji zwrotnej, budowanie zespołów, zwłaszcza w okresie zmian w organizacji, motywowanie pracowników do jak najlepszych wyników, eliminowania lęku hamującego działanie oraz pracy nad obszarami do rozwoju u pracownika.

Drugi wykład poprowadziła Joanna Antkiewicz – Lider Praktyki Coachingu CEE w PwC oraz Aleksandra Jopyk – Lider Praktyki Coachingu na Polskę i Bałtyki. Joanna Antkiewicz jako HR Business Partner oraz Interim HR Manager specjalizuje się w procesach rozwojowych organizacji takich jak np.: zarządzaniem i rozwojem talentów, rozwojem potencjału menedżerskiego, performance management zarządzania zmianą, tworzenia kultury organizacji i budowania przewagi konkurencyjnej.

Ta prezentacja pokazała zupełnie inny sposób wdrożenia coachingu, który zależał od profilu organizacji. W PwC proces wdrażania kultury coachingowej zaczyna się już na etapie rekrutacji, gdzie bierze się pod uwagę naturalne predyspozycje do pracy coacha. Następnie podczas okresu Onboardingowego, pracownik przechodzi podstawowe szkolenia z zakresu Performance Coaching Skills. Jeżeli pracownik wyrazi chęć, to oprócz swoich obowiązków, może podjąć dodatkowe szkolenia z coachingu, oraz uzyskać akredytację.

Zarządzanie talentami w organizacji stanowi siłę napędową przedsiębiorstwa i jest jego kluczowym zasobem. Coaching pozwala identyfikować talenty i zasoby pracowników oraz rozwijać, motywować i korzystać z ich potencjału. Dzięki wprowadzeniu kultury coachingowej w organizacji całkowicie zmieniły się relacje między pracownikami oraz podniósł się poziom świadczonych usług.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tematem panelu dyskusyjnego było pytanie „Co wpływa na sukces w procesie wdrażania projektów coachingowych w organizacjach?”. W panelu poprowadzonym przez dr Lidię D. Czarkowską wzięli udział Joanna Sosnowska (BZ WBK), Małgorzata Falisz (BZ WBK), Katarzyna Ramirez-Cyzio i Jacek Skrzypczyński. Podsumowaniem dyskusji było wymienienie kilku najważniejszych czynników wpływających na sukces projektów coachingowych min. pasja, częste sprawdzanie celu, zadawanie pytania „po co?” oraz indywidualne podejście do każdego projektu.

Ostatnią częścią seminarium był warsztat poprowadzony przez Joannę Sosnowską. Celem ćwiczeń było przybliżenie narzędzi wykorzystywanych podczas wdrażania kultury coachingowej w organizacjach. Pierwszym ćwiczeniem był test określający styl przywództwa oraz ustalenie kierunku rozwoju osobistego. W następnej części po przedstawieniu założeń modelu GROW, można było przeprowadzić krótką rozmowę coachingową na jeden z tematów wybranych z poprzedniego ćwiczenia.

Po zakończeniu seminarium, trwały jeszcze rozmowy prywatne na ten bardzo aktualny i dość rozległy temat jakim jest „wdrożenie coachingu w organizacjach”. Fenomen coachingu z jednej strony ukierunkowany jest na osiągnięcie konkretnego celu, a ten w biznesie przekłada się na zysk, z drugiej strony tworzy przyjazne relacje nie tylko między pracownikami, ale też z klientami. Coaching jest już obecny w wielu firmach a kolejne otwierają się na jego wdrożenie do swojej metodologii działania, jako ważnego elementu kultury organizacyjnej. Wiedza ta jest potrzebna i warto się dzielić swoimi doświadczeniami, aby tworzyć nową jakość w polskich firmach.