Kongres Mentoring i Coaching “Spiritual Coaching – Poszukiwanie sensu w zmiennej rzeczywistości biznesowej”

Opublikowano: wtorek, 17, października 2013 09:10 Autor: Bożena Wujec

W dniach 16 – 18 września 2013 w Warszawie odbył się Kongres Mentoring i Coaching – ogólnopolskie forum mentoringu i coachingu biznesowego.

Kongres Mentoring i Coaching to spotkanie profesjonalistów i menedżerów zarządzających ludźmi w firmie. Celem Kongresu była prezentacja najciekawszych wdrożeń mentoringu i coachingu w polskich firmach, a także wymiana doświadczeń z tego zakresu.

W ramach Kongresu zaprezentowałam wystąpienie SPIRITUAL COACHING – POSZUKIWANIE SENSU W ZMIENNEJ RZECZYWISTOŚCI BIZNESOWEJ.

Czym jest coaching? Jest on przede wszystkim formą rozwoju osobistego liderów. Dość często ambitna kariera zawodowa wymaga kompromisów co do osobistych ideałów i sprawia, że łatwo zagubić się w złożonej rzeczywistości biznesowej. Koncentrując się na krótkoterminowych sukcesach materialnych, łatwo zapomnieć o najgłębszych aspektach życia.

Czym jest Spirituality? Duchowość – to zdolność do zrozumienia własnej tajemnicy a także tajemnicy systemu obejmującego społeczeństwo, ludzkość i planetę. To zdolność człowieka do stawiania sobie pytania skąd pochodzi, kim jest i dokąd zmierza. Duchowość świadomych liderów, w obliczu ograniczonych zasobów planety, przejawia się w tworzeniu innowacyjnych i zielonych produktów oraz organizacji pracy które wspierają harmonijne życie obecnych i przyszłych pokoleń.

Spiritual Coaching jest więc wsparciem dla tych liderów, którzy stawiają sobie pytania dotyczące najgłębszego sensu podejmowania działań biznesowych, z myślą o długofalowych sukcesach organizacji i zyskach wszystkich interesariuszy.

http://mentoring-coaching.nf.pl