V Seminarium Centrum Coachingu ALK Psychologia pozytywna w coachingu

Opublikowano: wtorek, 14, maj 2013 08:10 Autor: Agnieszka Baranowska

„Istnieje tylko jedna osoba, która kiedykolwiek może uczynić Cię szczęśliwym i tą osobą jesteś Ty.” David Burns

Seminarium “PSYCHOLOGIA POZYTYWNA W COACHINGU” to kolejne już spotkanie zcyklu “PRAKTYCY-PRAKTYKOM” organizowanych przez Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego, które odbyło się 23 kwietnia 2013 roku w Warszawie. Celem tego spotkania było podzielenie się wiedzą i najnowszymi badaniami z zakresu psychologii pozytywnej i jej zastosowaniu w coachingu.

Psychologia pozytywna zwraca uwagę na mocne strony człowieka, na to co w nim „najlepsze”. Skupia się na tym, jak wywołać pozytywne emocje, jak rozwijać zalety i talenty, tak by sprzyjały rozwojowi jednostki. Angażuje się w rozwój „normalnego życia” człowieka i stara się pomnażać poczucie spełnienia – czyli „szczęścia” odczuwanego przez człowieka, a nie koncentruje się na pomniejszaniu „cierpienia”. Nadrzędnym celem interwencji coachingowych również jest osiągnięcie poczucia głębokiej satysfakcji i dobrostanu oraz umożliwia rzeczywisty rozwój we wszelkich aspektach życia.

Pierwszą część spotkania rozpoczęły Anna Werner-Maliszewska i Agnieszka Zawadzka. W swoim wystąpieniu podkreśliły wagę motywacji i zaangażowania jako jednej z trzech postaci „szczęścia” (Seligman, 2002). Proste ćwiczenie pozwoliło uczestnikom odkryć czym się w życiu kierują, jaka motywacja przeważa w ich życiu, czy przymusu czy chęci. Siła motywacji „uskrzydlających” zależy między innymi od świadomości celów osobistych i zdolność ich wyznaczania, od atrakcyjności celu oraz przekonania o możliwości jego osiągnięcia, a to w ostateczności przekłada się na skuteczność w działaniu.

Pozytywne emocje to druga postać „szczęścia”, której nie doceniamy. Zachwyt, przyjemność, entuzjazm, miłość, radość, wzruszenie, podziw, zadowolenie, rozbawienie to niewielka część emocji pozytywnych jakie możemy codziennie odczuwać. Im więcej pojawia się ich w naszym życiu, tym więcej w nim „szczęście” i poczucia dobrostanu. Trzecią postacią „szczęścia” jest poczucie sensu. Wiąże się to z zaangażowaniem w bliskie relacje z innymi np. z rodziną, lokalna społecznością, demokratycznym społeczeństwem. Wspiera ono człowieka, sprzyja rozwojowi jego potencjału oraz przeżywaniu pozytywnych emocji. Zachowanie równowagi między tymi trzema postaciami „szczęścia”, jest warunkiem odczuwania pełni i spełnienia w życiu.

Przypowieść o talentach, czyli jak uruchomić pełen potencjał klienta” to temat wykładu następnego prelegenta Kazimierza Nalepy. Podstawą wykładu była świadomość tego, że każdy z nas posiada talenty, np. w gotowaniu, mówieniu, pisaniu, śpiewaniu, słuchaniu itp. Odnosząc się do coachingu, to ważnym zadaniem dla coacha i coachee jest stworzenie tz. „spisu natury”, czyli zasobów i „talentów” klienta. Bardzo często okazuje się, że nie znamy własnego potencjału, który posiadamy.

W swoim wystąpieniu „Doświadczenie porażki z perspektyw psychologii pozytywnej” Paweł Fortuna przedstawił „instrukcję obsługi porażki”. Żyjemy w społeczeństwie osiągnięć, gdzie wzorcem dla nas jest człowiek „sukcesu”, młody, uśmiechnięty, skuteczny i szybki, gdzie porażki są „zmiatane pod dywan”. Nikt nas nie uczy jak uporać się z niepowodzeniami i dlatego stają się one dla nas czymś wielkim, przerażającym i trudnym do przejścia. Obniżanie lęku przed porażką pozwala nam uświadomić sobie, że niepowodzenia są naturalnym efektem działań, korzystnym, jeśli się je odpowiednio przepracuje. Człowiek uczy się na błędach a źródło satysfakcji życiowej tkwi nie w „sukcesie” a w procesie samorozwoju i pokonywania trudności.

Tematem panelu dyskusyjnego było pytanie „Jak wykorzystać psychologię pozytywną w coachingu?”. W panelu poprowadzonym przez Agnieszkę Zawadzką wzięli udział prof. dr hab. Ewa Trzebińska, dr Paweł Fortuna, Anna Werner-Maliszewska, Małgorzata Ufnal oraz Ewa Foley. Gościem specjalnym panelu była prof. dr hab. Ewa Trzebińska – prekursorka psychologii pozytywnej w Polsce, założycielka oraz redaktorka czasopisma Psychologia Jakości Życia. Paneliści zgodne stwierdzili, że psychologia pozytywna ma duże znaczenie dla procesu profesjonalizacji zawodu coacha wraz z całym zapleczem rzetelnych wyników badań naukowych i może być stosowana w każdym obszarze zarówno coachingu jak i samego życia.

Małgorzata Ufnal psycholog oraz coach ACC ICF poprowadziła wykład na temat zastosowania coachingu i psychologii pozytywnej u osób zagrożonych utratą pracy lub już zwolnionych pracy. Ogromnym przełomem w relacjach z takimi klientami było zastosowanie pozytywnej psychologii oraz przeniesienie roli eksperta i odpowiedzialności za życie na nich samych.

Pozytywną energię wprowadziła Ewa Foley swoim wykładem „Zakochaj się w życiu”. Przedstawiła człowieka jako dom z czterema pokojami: ciała, umysłu, emocji i ducha. Aby zachować równowagę w życiu należy codziennie odwiedzać wszystkie te pokoje. Ciekawym ćwiczeniem zaproponowanym przez Ewę Foley było prowadzenie „dzienniczka wdzięczności”. Dwa miesiące świadomego dziękowania każdego dnia za obfitość, która istnieje w naszym życiu, całkowicie zmienią naszą rzeczywistość.

Ostatnią częścią seminarium był warsztat poprowadzony przez Michała Kułakowskiego. Celem ćwiczeń było pokazanie uczestnikom, że działanie jakie podejmujemy, nasze myśli i uczucia oddziaływają nie tylko na nas samych ale również na nasze otoczenie. Istnieje w nas głębsza świadomość, która daje nam wewnętrzną mądrość. Przynależymy również do większego Pola Świadomości. Jest to system, w którym działamy i żyjemy. A nasze życie to nic innego jak ciągłe tworzenie relacji ze sobą i z innymi.

Seminarium było nieocenioną lekcją pozytywnego coachingu i optymistycznego postrzegania rzeczywistości. Umiejętność mądrej analizy własnych niepowodzeń i proaktywność to ogromny potencjał, jaki może wynieść człowiek współpracując z coachem. Toteż nie podlega wątpliwości, że psychologia pozytywna powinna być nieodłącznym atrybutem procesu coachingowego, będącego bodźcem do mądrego kreowania własnego życia.