Akademia sprzedaży samochodów

Idea projektu

Od kilku lat obserwowaliśmy załamanie rynku nowych samochodów. Wprowadzenie zmian w przepisach, zwłaszcza ograniczenia w odpisywani podatku VAT, było jedną z przyczyn spadku sprzedaży nowych aut. Kolejną okazała się tzw. harmonizacja cen – proces zmierzający do wyrównania cen na rynkach zjednoczonej Europy, która zaowocowała w Polsce ich podniesieniem. Istotną przyczyną kryzysu okazał się także praktycznie niekontrolowany import samochodów używanych. Od 2005 r. możliwa była też konkurencja na terenie Polski ze strony sprzedawców samochodów nowych z Niemiec i innych państw członkowskich UE.Według badań przeprowadzonych przez Polską Izbę Motoryzacji oraz instytuty badające sprzedaż samochodów w Europie największą z bolączek w sprzedaży samochodów były niedostateczne umiejętności osób, które są odpowiedzialne za bezpośrednie kontakty z klientem w punktach dealerskich.

Odpowiedzią na te problemy stał się projekt „Akademii Sprzedaży Samochodów”. Uznaliśmy, że podnoszenie poziomu kwalifikacji i umiejętności kadry przedsiębiorstw jest najkorzystniejszą formą inwestycji umożliwiającą rozwój firmy. Wyedukowanie grupy przedsiębiorców przyczynia się do lepszego dostosowania tej branży do nowych warunków i powinno pomóc nie tylko w utrzymaniu istniejących miejsc pracy, ale i powstaniu nowych. „Akademia Sprzedaży Samochodów” jest możliwością nabycia i doskonalenia wiedzy w zakresie sprzedaży i zarządzania, kształtowania postawy odpowiedzialności za wykonywaną usługę, bycia liderem dla podwładnych, stałego rozwoju i efektywności zawodowej.

Szkolenia

W ramach projektu odbyły się 4 edycje szkoleń:

I edycja – luty 2006 – maj 2006

II edycja – kwiecień 2006 – wrzesień 2006

III edycja – wrzesień 2006 – listopad 2006

IV edycja – styczeń 2007 – kwiecień 2007

Uczestnikami projektu byli pracownicy małych lub średnich firm (do 250 zatrudnionych osób) dealerskich, mających siedzibę na terenie Polski. W ramach projektu, każda biorąca w nim udział firma mogła przeszkolić 5-osobowy zespół odpowiadający za sprzedaż w firmie dealerskiej (tzn. 1 osobę zarządzającą sprzedażą, 3 sprzedawców aut i 1 sprzedawcę usług serwisowych.)

Program szkoleń dla kadry zarządzającej sprzedażą, sprzedawców samochodów oraz sprzedawców usług serwisowych był odmienny.

Kadra zarządzająca sprzedażą

Kadra zarządzająca podnosiła swoje kompetencje na trzech dwudniowych szkoleniach. Program tych szkoleń był przeznaczony dla osób zarządzających sprzedażą, dla właścicieli firm i kierowników działów sprzedaży.

 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie przez coaching
 • Promocja i reklama w sprzedaży samochodów
 • Sprzedawcy samochodów

Cztery kolejne szkolenia przeznaczone były dla pracowników działu sprzedaży i serwisu. Program szkolenia „Techniki sprzedaży” miał na celu rozwój podstawowych umiejętności sprzedażowych i był przeznaczony dla osób rozpoczynających pracę w zawodzie oraz tych, którzy nie byli szkoleni. Obsługa klienta i negocjacje przeznaczone były dla sprzedawców usług serwisu z kilkuletnim stażem.

 • Techniki sprzedaży
 • Obsługa klienta
 • Negocjacje

Sprzedawcy usług serwisowych

 • Obsługa klienta dla sprzedawców usług serwisowych

W ramach Projektu uczestnicy otrzymali:

 • Wykwalifikowanego instruktora do przeprowadzenia szkolenia
 • Profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe
 • Materiały do pracy (notesy, długopisy)
 • Pomieszczenie niezbędne do przeprowadzenia szkolenia
 • Nocleg w hotelu (1 nocleg w każdym 2-dniowym module szkoleniowym)
 • Pełne wyżywienie podczas szkolenia
 • Certyfikat oraz zaświadczenie dla każdego uczestnika Szkolenia
 • Transport busem z centrum Warszawy do miejsca szkolenia i z powrotem

Rezultaty projektu

Udział w szkoleniach “Akademii sprzedaży samochodów” zapewnił:

 • Całościowe, nowatorskie spojrzenie na proces sprzedaży w stacji dealerskiej i serwisowej
 • Wzrost poziomu zarządzania i organizacji
 • Wzrost skuteczności procesu sprzedaży w polskich stacjach dealerskich
w2

Będziemy kontynuować!

Projektodawca:

Projekt był realizowany z Polską Izbą Motoryzacji oraz PIM Consulting Sp. z o.o. Inspired odpowiadała za merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń. Okres realizacji projektu: 01.01.2006 – 31.05.2007.

Beneficjenci Ostateczni:

Projekt miał charakter otwarty i był realizowany dla 60 firm z branży motoryzacyjnej, dla ponad 150 osób. Uczestnikami projektu były małe i średnie firmy (do 250 zatrudnionych osób) dealerskie mające siedzibę na terenie Polski.

Sposób finansowania projektu:

Projekt finansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 2.3, Schemat a – Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr.

Wartość projektu: 1 072 257,94 zł.

Udział w szkoleniach był w 80% finansowany z funduszy UE. Pozostałe 20% firma pokrywała przedstawiając organizatorom szkolenia dokumentację wynagrodzenia pracownika (listy płac, rozliczenie godzin udziału w szkoleniu dla poszczególnych pracowników, wyciągi bankowe lub KW, ZUS DRA). W przypadku jeśli dzienny koszt pracodawcy przypadający na szkolonego pracownika był mniejszy od kwoty 101,79 PLN, różnicę firma pokrywała przelewem na konto organizatora.