Wizyta studyjna w Beijing International Study University w Chinach

Opublikowano: wtorek, 19, listopad 2013 09:10 Autor: Bożena Wujec

W dniach 28-31 października 2013 roku przebywałyśmy z wizytą studyjną na Beijing International Study University w Chinach, gdzie jako doktorantki Akademii Leona Koźmińskiego (wraz z Wiolettą Małotą) prowadziłyśmy ze studentami chińskimi zajęcia dotyczące różnic kulturowych.

Fot. Siedziba główna Beijing International Study University w Chinach, School of English Language, Literature and Culture.

Na zaproszenie School of English Language, Literature and Culture, poprowadziłyśmy dwa bloki zajęć:

  1. Wykład Cultural Orientations dla studentów undergraduate którzy specjalizują się w Cross-Cultural Communiaction,
  2. Warsztaty Cultural Sensitivity Workshop dla studentów under i post graduate.

Zajęcia zostały przeprowadzone dla dwóch grup ok. 40 studentów under i post graduate School of English Language, Literature and Culture. Zajęcia przebiegły bardzo dobrze, studenci byli aktywni i zainteresowani tematem różnic kulturowych. W zajęciach uczestniczyli także profesorowie i wykładowcy zainteresowani tym, w jaki sposób prezentujemy różnice kulturowe i patrzymy na Chiny z europejskiego punktu widzenia oraz jakie nowe metody kształcenia stosujemy, jako, że na BISU wciąż dominującą metodą dydaktyczną jest wykład.

Zarówno nasz wykład jak i warsztaty zawierały całą gamę aktywizujących metod dydaktycznych, takich jak: prezentacja, pokaz, mini wykłady, case study, drama, ćwiczenia w podgrupach, budowanie pełnego modelu z elementów i inne, co spotkało się z dużym uznaniem. Poziom języka angielskiego zarówno wykładowców, administracji i studentów był bardzo dobry i nie napotkałyśmy na żadne trudności w porozumiewaniu się.

Dodatkowymi zagadnieniami, które interesowały kierownictwo wydziału, były kwestie administracyjne związane z funkcjonowaniem polskich uczelni, organizacja studiów i relacje międzykulturowe.

Cała wizyta była bardzo dobrze z organizowana ze strony Uniwersytetu w Pekinie: zostałyśmy zakwaterowane w International Exchange Center, otrzymałyśmy kartę depozytową na wyżywienie w kantynie kampusu uniwersyteckiego oraz informacje o godzinie i miejscu prowadzenia zajęć. Studenci zadbali także o to, abyśmy poznały atrakcje turystyczne Pekinu i życie studenckie w kampusie.